logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky    


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Revitalizace  parku "Kolonka"      


V Kolonce probíhá revitalizace. Obnoví zeleň a obmění mobiliář

Tento týden začalo být rušno ve vnitrobloku ulic Pražská, Slovenská, Rumunská a Jugoslávská, tedy v lokalitě známé jako Kolonka. V pondělí tu Městská zeleň Znojmo začala pracovat na revitalizaci parku. V období měsíců dubna a května se poté          v Kolonce postupně vysadí celkem 52 nových stromů a obmění se mobiliář. Odhadované náklady revitalizace činí přibližně      300.000 korun.

Jako první přišla na řadu obnova zeleně parku. „Před samotnou revitalizací jsme nechali zpracovat odborný posudek, který stanovil stav každého stromu v Kolonce tak, aby byly pokáceny pouze ty stromy, které jsou nebezpečné nebo trpí nějakou vadou. Zjišťovala se tedy přítomnost infekcí, defektního větvení, trhlin nebo dalších vad,“ řekl místostarosta města Jakub Malačka po samotném zahájení revitalizace. „Všemu také předcházela jednání se zástupci dotčených institucí, a to i za přítomnosti Okrašlovacího spolku,“ dodává místostarosta Malačka.

Započalo tedy kácení stromů, které posudek označil jako nevyhovující, a to po stránce zdravotní či bezpečnostní. Celkový konečný počet těchto stromů je 44 (oproti navrhovaným 48, ponechají se 4 stromy s obvodem kmene nad 80 cm) a vysázeno zde bude celkem 52 stromů různých druhů (4 navíc oproti plánu, mezi nimi jsou třešně, javory, duby, lípy, katalpy aj.).
Dále se zde obmění mobiliář, stávající lavičky a odpadkové koše nahradí nové. Vzhledem k tomu, že práci provádí příspěvková organizace města, vzniknou náklady pouze na pořízený materiál (rostlinný, mobiliář aj.). Odhadované náklady jsou ve výši přibližně 300 000 korun.

Vlastní obnova Kolonky začala v podstatě již v roce 2016, kdy se zde otevřelo nové street workoutové hřiště. V loňském roce zde bylo rozšířeno a doplněno stávající dětské hřiště. Tím ale práce v Kolonce nekončí, další se tu plánují i v roce 2019. „
V příštím roce je v plánu oprava cestní sítě, opěrné zídky, v centrální části bychom chtěli zakomponovat vodní prvek, tedy malou fontánku a pítko, a v neposlední řadě bychom rádi zavedli automatickou závlahu středního parteru,“ doplňuje plány Radoslav Habrdle, ředitel Městské zeleně Znojmo. 

Kolonka - 2018 Kolonka - 2018
 

 Pramen: https://www.znojmocity.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19341&id=61042&n=v-kolonce-probiha-revitalizace-obnovi-zelen-a-obmeni-mobiliar
                                          
zpátky úvod