logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky    


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 ZNOJEMSKÁ RADNICE PŘI REVITALIZACI PARKU OPĚT KLOPÝTÁ! 


Téma revitalizace Městského parku ve Znojmě znovu ožilo. Radnice totiž po loňské kontroverzní přeměně Středního parku zahájila v těchto dnech další stavební práce, tentokrát v Dolním parku, v části mezi dětským hřištěm a Domečkem (Českou spořitelnou). Jak se zdá, smůla se radnici lepí na paty i dále. Vloni to byl ostrý nesouhlas znojemské veřejnosti s holosečí u gymnázia a nakonec nestandardně nízká (nejspíše díky krajským politickým konexím) pokuta za opomenutý archeologický dozor při výkopových pracích v prostoru někdejšího vnějšího hradebního příkopu u gymnázia. Obhajoba radnice ve smyslu, že „Střední park se nenachází v území s archeologickými nálezy“ mi ještě dnes rezonuje v uších. Aby toho nebylo málo, po nedávném kácení v Dolním parku bude Městu Znojmu v nejbližších týdnech udělena další pokuta od inspekce
životního prostředí za zanedbanou ochranu zimujících netopýrů. A k tomu všemu nyní, zcela aktuálně, budou radnici zjevně zapsány další dva trestné body:

Zaprvé. Bagry se zakously do asfaltových pěších cest Dolního parku a odstranily při tom i zbytky původních kamenných a kameninových dekorativních odtokových žlábků, jež měly být podle podmínky stavebního povolení z prosince 2010 zakonzervovány či zapracovány do projektu. Nestalo se tak. Historické žlábky jsou nenávratně zničeny, zbyly jen fotografie v archivu památkového ústavu. 

Zadruhé, a tentokrát mnohem viditelněji a pro mnohé Znojmáky s velkým rozčarováním. Radnice nechala zbořit nízkou ohradní zídku parku směrem do Čermákovy ulice. Nechávám zcela stranou jistě pádnou otázku, zda si to stav zídky skutečně vyžadoval, zda bylo nutné utrácet další statisíce korun, zda nepostačilo zídku za mnohem menší náklady jen vyspravit. Upozorňuji na jinou věc: Zboření zídky nebylo povoleno podle zákona. Zejména chybí závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, který teprve před několika dny zahájil v této věci patřičné řízení. Zvláštní! Běží řízení o demolici zídky, která už neexistuje... Už není co posuzovat či povolovat. Na okraji parku uvidí občan i úředník jen haldy suti. A co stavební zákon a zákon o státní památkové péči? Pro radnici platí asi jinak než pro řadové občany.   Nejsem jistě sám, kdo nad těmito postupy radnice kroutí hlavou. Jako by to byl trest za všechno, co si park již v uplynulých měsících vytrpěl a má ještě vytrpět. Trest za arogantní postup radnice, která místo zpytování vlastního svědomí neváhá využít každé příležitosti k ostouzení svých názorových oponentů a k zákulisním intrikám. Jak se k tomu postaví řadový znojemský občan? Pokrčí rameny a nechá radnici dále přešlapovat a platit pokuty z městské kasy, tedy daní nás všech? Anebo občan řekne: „A dost!“?
Letos na podzim k tomu bude mít příležitost. Právo demokratické volby.


Jiří Kacetl, zastupitel města Znojma, 26.února 2014

p.s.

Tento článek byl napsán pro týdeník Znojemsko. Redakce Znojemska ho odmítla uverřejnit. Proč asi  ???

Karel Jakl, webmaster, 12.3.2014
 
                                              

Fotografie ze znojemského Městského parku z dob  minulých a ze současnosti najdete v našem albumu: "Revitalizace" Městského parku ve Znojmě 2012-13-14

  
zpátky úvod