logo


Zachraňme naše parky

Zachraňme naše parky   

OS

ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Zachraňme stromy ve Znojmě a proto:

Vladimír Jiránek
Vladimír Jiránek

Kácejí se v místě Vašeho bydliště stromy, nebo se kácení plánuje? Byli jste svědky nelítostného vykácení stromořadí či necitlivé úpravy parku?  A víte že:

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než
vyrostl, a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada.

pramen: http://arnika.or, 13.11.2013  
zpátky úvod