logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky    


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Víte že ..... 

Zeleň stromů:

•    je nepostradatelnou částí  města
•    má pozitivní vliv na psyché a náladu člověka
•    jejích pupence a vůně oznamují jaro,  v létě nám jejich zelená „střecha“ věnuje příjemný a potřebný stín, podzimní barvy listů nás příjemně překvapují
•    má i praktickou funkci – dodává nám kyslík, filtruje prach, svou vlhkostí ochlazuje, reguluje klima města
•    stoletý strom má v průměru 600.000 listů, kterými pročistí za  jeden sluneční den 36.000 kubických metrů městského vzduchu, zbaví je velké části škodlivých    
     látek a zárodků,  dodá mu vlhkost.
Park:

•    potřebuje až 80 let, aby „dozrál“, aby dokonale splnil kritéria na něj kladené
•    se nezakládá každých 20 let znovu, případně se jen rozšiřuje nebo obnovuje
•    potřebuje péči, péči a zase péči
•    jeho průběžná údržba přijde nesrovnatelně levněji než holoseč a jeho nové založení ( o 60 - 80%)
Péče o zeleň, stromy:   

•    Ochrana stromů ve středověku souvisela úzce s péčí o lesy. Jedním z nejstarších zachovaných předpisů o hospodaření v lese a trestech za jeho         
     poškozování je " Právo českého knížete Konráda III. Oty Znojemského" asi z roku 1189
•    stromy znojemského parku nejsou v havarijním stavu, v havarijním stavu je péče o ně
•    při holoseči ve střední části Městského parku byly pokáceny zdravé stromy jen proto, že jejich kořeny překážely při obnově vodovodního potrubí  
     (příkop 1,5 m široký a přibližně stejně hluboký), viz:  (ředitel Městskě zeleně, znojmocity.cz, 5. 11. 2012)  ... "v neposlední  řadě přeložením  páteřního
     vodovodního  řádu do  středu hlavní  cesty, dojde  k porušení  kořenů a  narušení  statiky  stromů,  je  nutné odstranit  všechny  stromy
     v hlavním  stromořadí. ..."  


•   Směrnice pro pracovní úpravy v blízkosti vysazených stromů (Městská zeleň, Vídeň MA42) ukládají:
  •        zásahy do korun a kořenů stromů smí provádět jen odborníci – sadaři
  •        s ochranou kořenů se musí začít jednu vegetační periódu před začátkem prací
  •        výkopové práce v kořeništi se provádí jen ručně a v přítomnosti zahradníka městské zeleně
  •        řezání kořenů je odborná zahradnická práce 
  •        po řezání je nutno okamžité zalít kořeniště
  •        kořeny s více než 3 cm v průměru nesmí být ani přeříznuty ani jinak poškozeny
  •        přejíždění kořenů je povoleno jen na zvláštní povolení. Ochrana kmenu je povinností!
  •        je zakázáno využívat životní prostor zeleně způsobem, který je nevýhodný pro stromový porost.

 
                                              

Dallší fotografie ze znojemského Městského parku z dob  minulých a ze současnosti najdete v našem albumu: "Revitalizace" Městského parku ve Znojmě 2012-13

pramen: znojmo.city.cz
sestavil a upravil: Karel Jakl
  
zpátky úvod