malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Politik a historik  Anton Hübner

(*1793 - 
†1869)
Reichstag 1848
1. zasedání Říšského sněmu - 1848 ve Vídni


Anton Hübner – polanec rakouského Říšského sněmu

(nar. 29. května nebo 25. září 1793 Znojmo nebo Starý Šaldorf,  zemřel
12. února 1869 Starý Šaldorf).

  
Anton Hübner byl moravský a rakouský úředník, regionální historik a politik německé národnosti, během revolučního roku 1848 poslanec rakouského Říšského sněmu.    

Narodil se ve mlýně ve Starém Šaldorfu  (dnes obec neexistuje). Po vystudování znojemského gymnasia se stal úředníkem Znojemského krajského úřadu a nakonec okresním hejtmanem v Jihlavě. Za pobytu ve Znojmě se začal zajímat o historii města a sbíral roztroušená historická data. Jeho první prací byly dějiny znojemského gymnasia, které zůstaly v rukopisu. V roce 1840 vydal „Geschichte der St. Wenzels – Kapelle auf der Wiese unter Znaim“. Anonymně se dočkala vydání jeho další práce „Znaims geschichtliche Denkwürdigkeiten“ (1843, 1846 a 1851). Byl jmenován čestným občanem Královského města Znojma. Chtěl sepsat a vydat Kroniku města Znojma, ale práci nedokončil. Zemřel 12. února 1869 a je společně s manželkou a s rodinou pochován na hřbitově v Louce – Lérách.  

Z pozůstalých rukopisů byl v r. 1869 vydán „Geschichtliche Denkwürdigkeiten der Stadt Znaim“.

Huebner Antnon - hrob

O jeho hrob při jihozápadní zdi hřbitova se nyní
starají členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě.


          
Lubomír Černošek, květen 2017
   


                                                                 
zpátky úvod