malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 LESNÍ INŽENÝR JAKUB JIRAL

(*1884 - †1963)


Jakub Jiral se narodil 18.7.1884 v Mičovicích (okr. Prachatice)

Jakub Jiral
 

V Praze vystudoval lesní inženýrství a po 1. světové válce nastoupil jako lesní rada do Znojma. V roce 1921 se stal jednatelem Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě. Dovedl uvážlivě a diplomaticky jednat s německy mluvícími Znojemčany, a tak i proto začal poválečný spolek pod předsednictvím německy mluvícího Znojemčana Johanna Mucka pracovat velmi aktivně. V Gránicích se jeho členové zasloužili o další zalesňování a vybudování nové sítě cest.                                                                                                                     


os_ jiral, muck, dr Mareš J. Jiral v zimních Granicích

Za německé okupace po r. 1938 byl Ing. Jiral ihned propuštěn ze služeb města a v r. 1942, dokonce zatčen gestapem, neboť měl doma sbírku historických zbraní. Po válce chtěl obnovit Okrašlovací spolek, ale ihned po únoru 1948 byl znovu propuštěn a penzionován. Jeho dům na dnešním náměstí Armády byl v 50. letech zbořen a sbírka zbraní rozkradena. Ing, Jiral zemřel 5.6.1963 a je pohřben na znojemském hřbitově.

Autor: Lubomír Černošek, 2017   


                                                                 
zpátky úvod