malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Giovanni  Maria Monsorno

(*1768 -
†1836)180 let od úmrtí malíře Giovanniho Monsorna.

V létech 1820-1821 pobýval ve Znojmě a v našem kraji významný malíř a vedutista Giovanni Maria Monsorno  (1768-1836).

Narodil se v oblasti Trenta v dnešní  Itálii roku 1768. Studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni a zde se také usadil. Zhotovoval miniatury pro Marii Beatrix  d´ Este a v roce 1828 se stal komorním malířem arcivévody Maximiliána d´ Este. Proslavil se však hlavně „rychlými“ kresbami, vedutami různých míst, kdy jednoduchými ale výstižným způsobem dokázal  zobrazit krajinu i města. V době, kdy ještě neexistovalafotografie to mělo význam i pro vojenské účely. Dž se tedy s nadsázkou říci, že pracoval jako kreslíř – vyzvědač. (Podobně dělal kresby míst a lidí na Balkáně i moravský malíř Františel Bohumír Zvěřina, který tam v letech 1870 – 1890 pracoval pro rakouské noviny, české a německé časopisy a snad i s tajným posláním).

Padesát let předtím Giovanni (Jan) Maria Monsorno  vytvořil  tzv. „Konopišťský soubor“ (123 kreseb deponovaných na zámku Konopiště), z nichž moravské a dolnorakouské veduty spadadají do let 1820-21. Z těchto let existují různé pohledy na Znojmo a krajinu Podyjí (Šobes, Nový Hrádek, Vranov n. D., Hradiště u Zn.,  rakouské podyjské hrady atd.).

Monsorn- Znojemský park 1820
Monsorno jako první zobrazil Znojemský park - 1820

Na Znojemsku se svým „cestovním skicářem“ doprovázel  toskánského vévodu Ferdinanda III.
Ve Znojmě měl  Monsorno v novější době 2 výstavy, naposledy v létě 2015, v jejímž rámci se uskutečnila i přednáška o díle G.M.M. Souběžně probíhala i výstava kreseb na zámku Vranově n. Dyjí, kterou pořádala správa Národního parku Podyjí. Ta také vydala krásný kalendář třinácti Monsornových vedut našeho kraje pro rok 2016.

- * -
Monsorno - zn. 2015 Monsorno - Vranov .D. - 2015 Monsorno - přednáška - 2015
Dr. L. Černošek, leden 2016
  


                                                                 
zpátky úvod