malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Adolf  Oborny 

(1840 - 
1924)Adolf  Oborny  (*17.6.1840 -  28.4.1924)

Učitel a botanik

Adolf Oborny se narodil dne 17. června 1840 v Ždánicích na Kyjovsku. Studoval v Brně na technice, v roce 1870 složil učitelskou zkoušku a od roku 1871 působil jako profesor na reálce ve Znojmě. Byl činný i politicky jako člen městského zastupitelstva v letech 1885 – 1894. V roce 1898 přijal místo ředitele reálky v Lipníku nad Bečvou, kde působil do penze. V roce 1907 se vrátil zpět do Znojma, kde se stal členem Zalesňovacího a okrašlovacího spolku. Ve Znojmě bydlel na Buchbergrově ulici (dnes Čermákova) č.11.
Oborny již od sedmdesátých let 19. století spolupracoval s přírodovědeckým spolkem v Brně a do jeho časopisu přispíval odbornými pracemi z oboru botaniky. Vytvořil kritický popis samostatné květeny Moravy a rakouského Slezska obsahující kolem 1700 druhů a publikoval více jak 30 botanických prací. Významnou oblastí jeho bádání bylo Podyjí, v r. 1879 napsal např. Květenu Znojemského kraje (Flora des Znaimer Kreises). Několik taxonů nese i jeho druhové jméno, např. Aconitum obornyanum, Hieracium obornyanum, Phyteuma obornyanum, Rosa obornyana, Rubus obornyanus  celkem jich je 37.
Adolf Oborny zemřel 28. dubna 1924 ve Znojmě. Část svého celoživotní díla včetně rozsáhlého herbář odkázal znojemskému muzeu, kde se nachází dodnes.
Členové Zalesňovacího a okrašlovacího spolku po něm pojmenovali cestu pod hradem  (Obornyho cesta 1924). Tu znovu označil současný Okrašlovací spolek a zanesl ji do mapy Gránic v roce 2007.
 
  

Autor: Dr. Lubomír Černošek, květen 2013


                                                                 
zpátky úvod