malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Franz  Piwetz

(1844 - 1923)
Piwetz Franz


Franz Piwetz (* 17.7.1844  9.5.1923)

Polesný a jednatel Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě

Polesný Franz Piwetz nepocházel z našeho kraje, narodil se 17. 7.1844 v Holubicích u Slavkova, přesto ke Znojmu a jeho okolí velmi přilnul. Jako polesný i jako dlouholetý člen Zalesňovacího a okrašlovacího spolku inicioval zalesnění Malé kraví hory u Znojma (dnešní Městský lesík), kde byla zahájena výsadba v roce 1882. Také odborně dohlížel na zalesňování Gránického údolí. Angažoval se i v sociální oblasti: v letech 1911-1917 byl členem chudinské rady V. okrsku města. V Zalesňovacím a okrašlovacím spolku byl dlouholetým jednatelem a v roce 1922 byl jmenován i jeho čestným členem. Od jara 1922 po něm nese jméno pramen v Gránicích  - "Pivcův pramen".  Franz Piwetz zemřel 9.5.1923 ve Znojmě.
  

Autor: Dr. Lubomír Černošek, květen 2013


                                                                 
zpátky úvod