malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Schweighofer Josef

(1820 - 1895)Josef Schweighofer - významný znojemský stavitel.

(nar. 1820, zemřel
1895 ve Znojmě).

Josef Schweighofer (1820-1895) se narodil v dolnorakouském Hauskirchenu u Cáhnova (Hohenau). Vyučil se ve Vídni, poté působil v Drnholci. R. 1867 přesídlil do Znojma, kde se brzy stal jedním z nejproduktivnějších a nejvýraznějších stavitelů. Jeho huť dala vzniknout řadě dodnes obdivovaných veřejných budov v historizujícím slohu neoklasicismu a pseudorenesance jako např. Dům Německého měšťanského spolku (1882), zvaný “Domeček” (později Hotel Znojmo, dnes Česká spořitelna), Škola korunního prince Rudolfa (1885; dnes pedagogická škola) či Otakarova škola (1894; dnes ZŠ Václavské náměstí). Schweighofer je rovněž podepsán pod stavbou staré keramické továrny Rudolfa Dittmara (1880), rozsáhlého komplexu Albrechtových kasáren (1892; později Žižkových, r. 2003 nesmyslně zdemolovaných), řady činžovních domů anebo také pomníku císaře Josefa II. ve Starém Šaldorfě (sochu z tohoto pomníku lze dnes obdivovat na nádvoří muzea, v prostoru zrušeného mariánského kostela při býv. františkánském / minoritském klášteře). Starší generace si jistě budou pamatovat na Schweighoferovu chatu (srub) v Městském lesíku.

PhDr Jiří Kacetl, červenec 2012


                                                                 
zpátky úvod