OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
 
Paměť krajiny 

 
zásahy
 do přírody a krajiny

KAROLÍNINY  SADY


Tato lokalita je pojmenovaná po čtvrté manželce rakouského císaře Františka I., císařovně Karolině Bavorské (1792 – 1873).

císařovna Karola August

<>

Nejprve byla vybudovaná klasicistní Karolínina brána  v roce 1824, Kudy bylo možno vcházet do volné přírody. Původně se jednalo o lesopark s cestou směřující k Dyji. Pod farou vznikl Hillitzerův altán, kde o nedělích hrála vojenská hudba.  Z terasovitých vinic na druhé straně byla postupně upravena Rajská zahrada osazená šeříky. Uprostřed měl být i vodotrysk. Dnešní podobu dotvářejí kamenné plastiky Kalvárie. Ty stávaly původně před Dolní (Vídeňskou) bránou města. Karolíniny sady byly v roce 1923 propojeny Muckovou cestou s Gránicemi. V Rajské zahradě byly opět obnoveny terasy s vinicemi.

<>

Karolíniny sady - vinice Karolíniny sady - plánek

<>
Císařovna Karolína Augusta Bavorská, původním jménem Šarlota (Charlotte) byla nejprve vdaná za prince Viléma Württemberského, ale manželství zůstalo nenaplněno a bylo po sedmi letech rozvedeno. Rakouský císař František I. v dubnu 1816 potřetí ovdověl a jako vhodná manželka mu byla vybrána právě Karolina Augusta. Svatba se konala už v říjnu. Karolině bylo 24 let a císaři 48 let. Děti spolu neměli, ale Karolina se starala o císařovy potomky z dřívějších manželství. Císaře přežila o 38 let, zemřela ve věku 81 roků.

<>

Na počátku 19. století vznikly v Brně pod Špilberkem Františkovy (dnes Denisovy) sady. Ve Znojmě proto byly podobné sady nazvány po císařově manželce – Karolíniny sady. Jejich název se od té doby nezměnil.


Dr. L. Černošek, prosinec  2017zpátky

index úvod