OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
NPP 
Paměť krajiny 

 
živočichové
-
pavouk

stepník moravský
              
Je toxicita pavouka na Šobesu opravdu tak nebezpečná?


Arachnolog Lubo Kristek speciálně pro Znojemsko.

Lubo Kristek

V souvislosti s objevem nového pavouka na znojemské lokalitě Šobesu jsme požádali o vyjádření Luba Kristka, výtvarníka, jenž žije v Podhradí a který proslul zejména svými osobitými happeningy. Málokdo ovšem ví, že Lubo Kristek je držitelem doktorátu z arachnologie, který mu udělila univerzita v brazilském Sao Paulu. Svého času choval Lubo Kristek na 600 druhů pavouků. Jako arachnolog ve svém vyjádření nabádá, aby informace o stupni jedovatosti pavouka, který byl zahlédnut i na Šobesu, byly vnímány střízlivě. Lubo Kristkovi jsme předložili snímek stepníka, který zveřejňujeme v tomto čísle na straně první. Odborný komentář Lubo Kristka (snímek) zveřejňujeme v plném znění. Není lehké na poměrně laicky předloženém materiálu taxonomicky určit jedince, protože fotografie nedokumentují přírodní naleziště a současně spolehlivě nedokumentují reálnou velikost jedince. Milan Řezáč, který informaci o novém pavouku zveřejnil, je odborník a je si vědom, co rozšířil do médií (za mnohé samozřejmě nemůže). Ale zde se nacházíme u jasného případu, že i laická veřejnost má být odborně informována.
Hlavně aby nevznikaly „senzace" o smrtelné toxicitě a podobně. Nové „species" patří bezesporu do asi přes 100 druhů (na celém světě) vyskytující se čeledi Eresidae.
Taxonomie je mocná čarodějka, to věděli už Bonnet, Brignoli, Roewer či Raven. Proto by měl člověk být v okamžiku zařazování nadmíru opatrný a mít samozřejmě na mysli i veškerá synonyma. Eresidae, tedy stepníkovití, byli dříve zařazování do Salticidae, avšak uspořádáním oční řady, které nezabírá zpola celé prosoma a výskyt cribella a calamistra svědčí definitivně o jasné konvergenci.
Je Eresus moravicus opravdu tak veliký, jak Milan Řezáč tvrdí? Pakliže ano, tak se musí jednat o jedince ve značně adultním, ba senexním stavu, jemuž naše chladné moravské klima napomáhá dlouhověkosti. Je jeho toxicita opravdu tak nebezpečná člověku? Senzacechtivé články jsou rychle a vděčně předkládané široké veřejnosti, která si teď ve strachu netroufá jít na Šobes, Pálavu nebo na Květnici v Tišnově sbírat ametisty.
A vlastně to má určitě také své výhody.


Připravil: -TIK-;  foto: -t-

Znojemsko 28.04.2009


zpátky

index úvod