OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
 ost - alej
Paměť krajiny 

 
zásahy
 do přírody a krajiny
ost - vinice

Ostrožna „Kroko“


Skalnatý výběžek v ohybu gránického potoka, dříve jen holá skála, připomínala svým plochým hřbetem hlavu plaza, proto byla zvána „Krokodýl“ nebo zkráceně „Kroko“.

os_zn_panel_ostrozna_kroko_
Archiv: Miloslava Klimtová

Na úbočí byla částečně osázena stromy, o něco výše bývala menší ovocná zahrada.  Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě chtěl za první republiky tuto zahradu zrušit, staré stromy vykácet a zřídit na tomto místě botanickou rezervaci vzácné podyjské květeny.Proto na jaře 1938 předložil městské radě svůj záměr. Městská rada spolku překážky nečinila, jen doporučila, aby se s ohledem na pokročilou jarní dobu přikročilo ke kácení ovocných stromů v zimě 1938-39 a k uskutečnění projektu botanické rezervace až na jaře 1939.                                                                                                                                                         
Na základě mnichovských dohod v září 1938 však bylo Znojmo připojeno k Velkoněmecké říši a veškerá činnost starých spolků byla zakázána. Tím i skončil i projekt botanické zahrady  a šedesátiletá historie původního Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě (1878-1938).


Prameny a literatura:
Korespodence mezi  Zalesňovacím a okrašlovacím spolkem ve Znojmě a  Znojemskou Městskou radou, březen 1938

Dr. L. Černošek, květen 2013zpátky

index úvod