OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
 ost - alej
Paměť krajiny 

 
zásahy
 do přírody a krajiny
ost - vinice
Doplnění historie vzniku aleje v suchohrdelském Hájku

Ze zprávy o činnosti původního Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě vyplývá, že činnost spolku od roku 1880 byla již také orientována na zalesnění pustých ploch na pravé straně (budoucí) silnice do Suchohrdel. Tato vědomá a tvůrčí lesoparková činnost byla směrována podél nově vytvořených pěších cest. V programu spolku na rok 1885 je uvedeno projednání celkového zalesnění místa s obcí Suchohrdly. Ta pak v tomto roce dostala darem od spolku v penězích 10 zlatých a 5000 kusů akátů. Také lipová alej jdoucí od místa „U Napoleonova dubu“ je z těchto let.

Prameny a literatura:
Ervin Scheuer: Jak vznikala krajina kolem Znojma (Znojemský zpravodaj č.3, 1989)
Anton Vrbka: Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě. (Gedenkbuch der Stadt Znaim, 1927, Mikulov)
Jakub Jiral: Dějiny Zalesňovacího a okrašlovacího spolku (časopis Krása našeho domova, 1931, ročník 23, číslo 6)
Jan Kozdas: Zahradní a krajinné úpravy Hájku mezi obcemi Suchohrdly a Dobšice s jejich památkovým fondem (Ročenka St. okr. archivu ve Znojmě 2004, str. 58-79)


Dr. L. Černošek, září 2009zpátky

index úvod