OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
 ost - alej
Paměť krajiny 

 
zásahy
 do přírody a krajiny
ost - vinice
Hájek v Suchohrdlech má novou vyhlídku

Návrší Hájek u Suchohrdel u Znojma se může nově pyšnit zcela novým, zastřešeným vyhlídkovým místem. Finance to tohoto projektu vložily Lesy ČR.

Lesopark Suchohrdly - vyhlídka

 "Lesy ČR věnují zvýšenou pozornost oblasti znojemského vrchu Hájek již od roku 2009. Tehdy se začalo s postupnými úpravami lokality a to v úzké spolupráci s obcí Suchohrdly. Podle našich informací počítá obec Suchohrdly s opravou rybníka na Dobšickém potoce. Lesy ČR by rády vybudovaly síť pěších stezek, které by umožňovaly průchod údolím potoka ze Suchohrdel do sousední obce Dobšice. Uvažujeme také o realizaci dalšího vyhlídkového místa, tentokrát v centrální části vrchu Hájek. V plánu je také napojení cesty vedoucí místní lipovou alejí na stávající Vinařskou stezku do Dobšic. Věříme, že se nám ve spolupráci s obcí Suchohrdly podaří vytvořit odpočinkovou zónu nejen pro obyvatele přilehlých obcí, ale i pro všechny návštěvníky Znojma," řekl ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brno Miroslav Svoboda.

Vyhlídka by se v budoucnu mohla stát součástí lesoparkové sítě stezek pro pěší i cyklisty a současně tak zvané Vinařské stezky.  V jejím okolí se totiž nacházejí jedinečné viniční tratě a významné vojenskohistorické lokality.

Návrší Hájek najdete mezi obcemi Suchohrdly a Dobšice. Leží v kopcovitém terénu posledních výběžků Českomoravské vysočiny, při okresní silnici Znojmo - Moravský Krumlov. Z Hájku se směrem na východ a jihovýchod otvírá rozhled do Dyjskosvrateckého úvalu až k Pálavským vrchům a jižním směrem do Rakouska. Ze západní strany je návrší ohraničeno křivolakým korytem Dobšického potoka, které bylo koncem 19. století protnuto železniční tratí a může se pochlubit i třemi architektonicky velice zdařilými tunely. V té době tu také začal působit okrašlovací a zalesňovací spolek, který svými snahami o zvelebení Hájku jako rekreační oblasti navázal na záměry hrabat rodu Ugarte, majitelů Suchohrdel a Jevišovického panství. V programu Okrašlovacího spolku z roku 1885 je uveden záměr celkového zalesnění místa akátem, považovaným tehdy za cennou dřevinu s významnou estetickou hodnotou. Z této doby také pochází lipová alej lemující cestu do obce Dobšice, ve které má sídlo řada vyhlášených vinařských podniků,obhospodařujících proslulé viniční tratě v těsné blízkosti návrší Hájek.


Znojemský týden 05.12.2011

zpátky

index úvod