OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
 ost - alej
Paměť krajiny 

 
zásahy
 do přírody a krajiny
ost - vinice
Ze suchohrdelského Hájku vznikne lesopark

Mezi Suchohrdly a Dobšicemi se nachází les Hájek, jenž by obce mikroregionu rády přeměnily na lesopark - odpočinkovou zónu pro místní obyvatele, kterou by doplnily naučné stezky.
„V Suchohrdlech jsem vyrostla a celé své dětství jsem prožila společné se svýml vrstevníky v Hájku. Byl to hospodařský les, který když doroste, je vykácen a vysadí se nové stromy.  Uvědomili  jsme si společně se všemi zastupiteli, jak dlouho les rostl, že je součásti Suchohrdel, a nechceme, aby byl pokácen. Hajek leží na katastrálním území Suchohrdel a Dobšic, a tak jsme se rozhodli, že by v této lokalitě mohla vzniknout odpočinková oblast pro obě obce," konstatovala starostka Suchohrdel u Znojma Hana Matochová.
Lesopark Suchohrdly
 Lokalita má zajímavou historii, kterou  lze spolehlivě dokumentovat od předminulého století. Na mistě, kterému se doposud říká U Napoleonova dubu, stojí dvojice těchto stromů. Dne  11 . července 1809  zde v dopoledních hodlnách sledoval Napoleon vrcholící bitvu s rakouskými vojsky.  Není divu, že si vybral pravé toto místo, z něhož je skvělý rozhled, s jistotou lze tvrdit, ze vědomá tvůrčí  lesoparková činnost zde začala již kolem roku 1880, což mimo jiné dokládá grafické pojetí cest,   které  nemohly vzniknout spontánně. V té době docházelo k plošnému vysazování stromů, hlavně akátů. Dodnes významná je lipová alej kolem východní cesty. V dolní části Dobšlckého potoka, který Hájek obtéká, byl nevelký rybník - ten dodnes připomíná protržená hráz. Nyní je snaha o jeho znovuobnovení. S lokalitou sousedí tři zaklenuté tunely, které vznikly  při  budování železnice z Hrušovan  do  Znojma. Nejvýchodnější v těsné blízkosti Dobšic je zcela unikátní s několikrát odstupňovanou  cihelnou klenbou. V roce 1931 získal místo u Napoleonova dubu pedagog, spisovatel, redaktor, básník a překladatel Stanislav Marák ze Znojma. Hodlal zde s přáteli vybudovat sad s pamětním obeliskem se symbolem touhy člověka po svobodě. Jeho smrt o šest let později a nástup nacismu udělaly za touto snahou definitivní tečku. V roce 1971 statek rekultivoval půdu v části Hájku, s čírnž souviselo vymýcení několika set stromů  třešní a meruněk. K tomuto kroku poznamenal s politováním mistní kronikář. „Když z jara tyto stromy kvetly, byla vůně po celém Iese kolem a bylo radost pohledět nu tu krásu i ze silnice od Znojma. Bylo to krásné i v době zrání ovoce, třešně se zdaleka červenaly, později zlátly meruňky a medové aroma sytilo okolí."
Prvním krokem k vybudování odpočinkově zóny byla žádost o spolupráci s Lesy ČR, aby změnily produkční les na lesopark. „Lesy nám vyhověly a obec po žádala o dotaci, chtěla zdokumentovat historii Hájku. Ve spolupráci s památkáři připravil Jan Kozdas naučné vycházky s obyvateli obce, na nichž  se občané mohli dozvědět mnohé zajímavostí. Hájek poskytuje také velice pěkná zákoutí, která při běžném životě nijak nevnímáme. Chce to jen trochu vyčistit prostor, a tak získat pro naše obyvatele zajímavou  odpočinkovou zónu," představuje starostka své záměry. Současným cílem mikroregionu je vybudovat poznávací trasu a naučnými tabulemi s tématem dřevin, které zde rostou. Doplnit by jej měly tabule o rostlinách a ptactvu žijícím v Hájku, v místech, kde je krásný výhled na Znojmo a okolí, budou vybudovány vyhlídky a po trase se umístí lavičky.
Lesy ČR znovu potvrdily tento projekt a nabídly spolupráci. Prvním úkolem bylo vyčistit les. aby se zaskvěly ve své původní kráse aleje. Toho se ujala obec a od listopadu v rámci veřejně prospěšných prací se les začal čistit. Nebyly prořezávány stromy, ale zlikvidovaly se po dohodě s revírníkem všechny nežádoucí náletové dřeviny. Byla to náročná práce - odstraňovat třeba ostružiny nebylo vůbec příjernné. Za pět měsíců se podařilo dokončit vyčištění lesa, který prohlédl.
„Do konce září chceme podat projekt na získávání financi z Evropské unie na vybudováni naučných stezek," plánuje Matochová. Již nyní je Hájek pěkným místem k procházkám a každého jisté zaujmou méně známé výhledy na Znojmo. S  lesoparkem má zastupitelstvo ještě mnoho plánů, které však závisejí na finančních možnostech. Doposud byl realizován vlastními silami pěkný kus práce.

Jiří Eisenbruk

Znojemsko 09.06.2009


zpátky

index úvod