malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


P a m ě ť   m í s t a


Okrašlovací spolek by chtěl v této části svých internetových stránek čtenářům postupně přibližovat méně známé úseky z historie našeho města a kraje, buď  jako překlady původních (zvl. německých) prací  a článků nebo naše originální badatelské práce. Přivítáme samozřejmě i příspěvky od kohokoliv, kdo má rád naše město a region a chce oživit paměť tohoto místa. Uvítáme i jakékoliv kritické nebo upřesňující připomínky k uváděným textům, vzpomínky pamětníků, fotografie, dokumenty atd.


  • Pomalu začínalo být lépe         - výstava JMU ve Znojmě - pozvánka a tisková zpráva,  2015  (19.1 - 27.2.)

Publikace související s "Pamětí místa"


                                                                 
zpátky úvod