malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


P a m ě ť   m í s t a


Ukradený a vrácený betlém v loucké bazilice

  Klášter Louka
Foto: DAN air sro.


Někdy během února 1991 se z farního kostela sv.Václava v Louce u Znojma ztratil betlém. Zloději ukradli deset velkých figur (Panna Maria,sv.Josef,pastýři,králové) a odnesli je v pytli, asi v době mezi ranní a dopolední mší některou neděli. Dřevěný betlém v Louce je asi 150 let starý, pochází od řezbářů v Grödenu v jižních Tyrolích a skládá se z šestnácti velkých figur a sedmi oveček. Pro loucký kostel byl zakoupen v roce 1912. Protože byl umístěn za plentou v postranní lodi kostela, na krádež se přišlo až začátkem března. Ihned byla uvědoměna česká policie, ale všechno usilovné pátrání bylo marné. V louce se už téměř všichni smířili se ztrátou a pan farář Kubaš zakoupil alespoň malý prozatímní betlém. Ale v únoru 1992 stálo ve vídeňském "Kurieru“ : „Figurky z jesliček hledají majitele“ a na fotografii byl pán se dvěma figurkami z nějakého betléma. Článek četl také pan Prof.Morbitzer z Vídně. Ten se před mnoha lety narodil na jižní Moravě, žil v Sedlešovicích u Znojma a jako chlapec ministroval v Louce. Od roku 1948 žije v Rakousku a v devadesátých letech vykonával činnost duchovního správce u Školských bratří v okrsku Vídeň – Strebersdorf. Figurky na fotografii ihned poznal.  Příští den vyprávěl o tomto článku své známé paní Glanzlové. Ta si vzpomněla, že má fotografie louckého Betlému, pořízené v kostele v Louce  při  vzájemné návštěvě Znojma v roce 1990 u příležitosti oslavy 40. výročí  vysvěcení  velebného pána  Prof. Mag.  Morbitzera a poskytla  mu je.  Ten poslal tyto fotografie  kriminální policii v Bregenzu,  kde se figurky našly u obchodníka v antikvariátu. Rakouské úřady pak vyrozuměly policii ve Znojmě a pátera Kubaše  v Louce. A tak mohl dne 17. března 1992 Prof.Morbitzer s velkou radostí  převzít tyto sošky  od bregenzské kriminální policie, která ho navštívila ve Vídni.  Hned odejel do Znojma, aby mohl  předat ukradené sošky do Louky za přítomnosti znojemských policejních úředníků. V sobotu 21.března 1992 za vyzvánění zvonů byly figurky ve slavnostním procesí přeneseny z fary do chrámu a děkovnou bohoslužbu v češtině a latině vedli P.František Kubaš a Páter Prof. Morbitzer. Od té doby je mohou věřící a návštěvníci kostela znovu obdivovat ve vánočním čase, kdy jsou každoročně pravidelně vystavovány.Podle starších záznamů a vyprávění P.F.Kubaše zaznamenal:
Dr.L.Černošek, únor 2015.
Richard Morbitzer
Páter Prof. Richard Morbitzer
(1919-2009)
Loucký Betlém
Loucký Betlém (19. století)
                                                                 
zpátky úvod