malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

  

Čestní občané města Znojma  1930 - 1999                                               

                                                                                                                                                                                               
                                                       
Dr. T. G. Masaryk,   bývalý prezident ČSR, čest. obč. uděleno 6. 3. 1930
Dr. Karl Bacher, básník, čestné občanství uděleno 9. 2. 1944
I. A. Onkin, gardový plukovník, první velitel posádky osvobozeného města Znojma, čest. obč. uděleno v r. 1945
M. R. Sinělnikov,   gardový plukovník, za zásluhy při osvobození města Znojma, instruktor I. čs. armádního sboru, čest. obč. uděleno v r. 1945
JUDr. Josef Mareš, bývalý starosta města Znojma, čest. obč. uděleno 5.4.1946   ....   více
Dr. Edvard Beneš,   bývalý prezident ČSR, čest. obč. uděleno v r. 25.10.1946
Dr. Enzo Boscherini, bývalý starosta města Pontassieve, čest.obč. uděleno v souvislosti s uzavřením družby měst Znojma  a Pontassieve 13.12.1963
Josef Mordych, bývalý ředitel ZGK Znojmo, čest.obč. uděleno při příležitosti 60. narozenin 4.10.1965
Giuseppe Maturi, bývalý starosta družebního města Pontassieve, za zásluhy o rozvoj družebních vztahů - MZ 22. 10. 1991, čís. usn. 19/91
PhDr Jaroslav Zástěra, Brno B. Němcové 12, člen stálé komise MK ČR pro rotundu Sv. Kateřiny  (MZ 31. 8. 1992 č. usn. 104/92)
Miroslav Kabela, Holandsko Haarlem (krajan, který má zásluhy na uzavření družby s Harderwijkem - MZ dne 27. 9. 1994 č.usn. 23/94
František Koukal (in memoriam), režie ZHV, Dobře je mi na Znojemi atd. - MZ dne 25. 3. 1997, čís. usn. - 72/97
Stanislav Marák, (in memoriam), za významný podíl v rozvoji českého školství a kultury v regionu Znojmo po roce 1919 - MZ dne 4.11.1997, čís.usn. - 91/97
JUDr. Vilém Veleba (in memoriam), za významný podíl v rozvoji českého škol. a kultury ve Znojmě po roce 1901 - MZ dne 16.2.1998, čís.usn. 101/98
Notář Jan Vlk,       (in memoriam), za vlasteneckou činnost a podporu národního vědomí ve Znojmě v 2. polovině 19. století - MZ dne 16.2. 1998, čís.usn. 101/98
Brig.gen. in memoriam Jiří Jaroš, (in memoriam) za neohroženou obranu hraničního pásma na Dyji a činnost v odboji za 2. světové války  - MZ dne 16.2.1998, čís.usn. 101/98


Seznam a uvedené údaje vycházejí z podkladů Státního okresního archivu ve Znojmě 
Znojemské listy 23.7.2012

zpátky  úvod  další