malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

  

Čestní občané města Znojma  2000 - dodnes


Plukovník čs. armády František Coufal, (in memoriam) za podíl při osvobození Znojma v roce 1918 - ZM dne 20. 9. 2004, usn. čís. 67/04
PhDr. Karel Polesný, (in memoriam) za podíl při budování českého školství ve Znojmě a veřejnou a osvětovou činnost - ZM 20.9 2004, usn.čís. 67/04
Plk. Adolf Zelený, za podíl při osvobození ČSR v britském královském letectvu - ZM dne 18.9.2006, čís.usn. 140/2006
Viktor Andreas Schneider, za pomoc partnerských vztahů s rakouskými městy apod. – ZM 18.9 2006, čís.usn. 140/2006
Herbert Felix, (in memoriam), znojemský rodák, zakladatel moderního konzervárenství ve Švédsku, aktivně se zapojil do protifašistického odboje v čsl. zahraniční jednotce ve Velké Britanii – ZM 16.4.2007, čís.usn. 16/2007
Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.    za mimořádný celoživotní přínos v oboru archeologie a jeho působení a popularizaci výsledků oboru na Znojemsku - ZM 17.6.2008, čís.usn. 59/2008
Josef Vlasák za celoživotní sběratelskou činnost na poli historické fotodokumentace města Znojma -  ZM 30.11.2015, čís. usn. nn/2015
Seznam a uvedené údaje vycházejí z podkladů Státního okresního archivu ve Znojmě 
Znojemské listy 23.7.2012

zpátky  úvod  další