malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

  

Císařská návštěva ve Znojmě roku 1866   

Letos na podzim uplynulo 140 let od návštěvy císaře Františka Josefa I. ve Znojmě. Město potupené pruskými vojáky si na pár dnů užívalo slávy...
Po prohrané bitvě u Hradce Králové 3. července 1866 zaplavila vítězná pruská armáda během krátké doby většinu Českých zemí, bezohledně rekvírovala a navíc mezi civilní obyvatelstvo rozšířila choleru. Cholerová epidemie si na tehdejším znojemském okrese vyžádala na jedenáct set obětí. Celkové válečné škody dosáhly astronomických částek. Demoralizovaný lid se rozhodl osobně navštívit rakouský císař. Inspekce měla trvat tři týdny a byla označována jako „cesta útěchy". Zástupci vídeň-ského dvora se vydali po železnici do Brna a dále až do Opavy. Odsud se přesunuli do Prahy. Cestou zpět křižovali severovýchodní Cechy. Přes Pardubice a Jihlavu směřovali do Znojma. V případě Znojma se mělo jednat už o druhou panovníkovu návštěvu. První se uskutečnila v červnu roku 1853. Mocnář ještě před svým příjezdem udělil několika osobám vyznamenání za věrnost a obětavý patriotismus. Mezi oceněnými se ocitli například starostové ze Znojma, Vranova a Štítar.
Ve středu 7. listopadu po poledni očekávalo slavnostně vyzdobené město příjezd mocnáře v do-provodu vrchního hofmistra knížete Hohenlohe, pobočníka hraběte Crenneville, ministra Belcrediho a dalších vrcholných činitelů. Blížící se kolonu vozů oznamovalo zvonění zvonů a salva z kanónu. Před horní branou stáli v plné parádě ostrostřelci a městská kapela. Jak je při takových návštěvách za všech režimů obvyklé, byla do popředí nastrčena jásající školní mládež. U slavobrány čekalo zastupitelstvo v čele se starostou, který pronesl první zdravici. Ústí Michalské ulice zdobil transparent „Zdar a štěstí našemu milovanému císaři". Ulici lemovaly davy lidí, vždyť kdo by nechtěl alespoň jednou v životě na vlastní oči spatřit hlavu státu? Hlavní paráda se odehrávala na Horním náměstí, kde se seřadilo vojsko od 5. pěšího regimentu, úředníci a funkcionáři, církevní hodnostáři, včetně židovských, deputace z okolních měst a obcí. Po hymně a vojenské přehlídce následoval projev starosty a krátká promluva Františka Josefa I, v níž zmínil utrpení, které muselo město snášet a podle možnosti přislíbil pomoci. Věrností a láskou k vlasti si prý zajistilo císařskou náklonnost. Osobně císaře přivítali rovněž arcivévoda Heinrich a president nejvyššího soudního dvora rytíř von Schmerling (tvůrce ústavy z r. 1861). Slavný den provázelo příjemné slunečné počasí. Pokoje pro dočasné ubytování vzácného hosta měl připraveny Johann Haase. Večer se zažehlo slavnostní osvětlení, ulicemi procházel za doprovodu hudby průvod s pochodněmi, který císař sledoval z balkonu. Druhý den udělovalo Jeho veličenstvo audience zástupcům veřejných institucí. Město žádalo o příspěvek na odstranění škod válkou poničených Jezuitských kasáren, jenž byl okamžitě schválen. Zvláště ale naléhalo na vybudování železnice. Přestože panovník přikládal zařazení Znojma do drážní sítě vysokou důležitost, konstatoval, že státní finance nedovolují realizovat dostatečně rychle všechny projekty. Před polednem si mocnář udělal výjezd do ženijní akademie v Louce. Na zpáteční cestě navštívil špitál. Na památku této mimořádné, návštěvy pořídilo vedení pamětní desku,

Pamětní deska císaře Františka Josefa I.

jež se dosud nachází na nemocniční chodbě traktu přiléhajícímu ke kostelu sv. Alžběty. Je přístupná veřejnosti a stojí za shlédnutí. Svoje jména na ní zvěčnili správce špitálu Matzka, městský hygienik Dr. Fellinghauer a ranhojič Kruspl. Odpoledne nešlo vynechat chrám sv. Mikuláše, Loupežnickou věž, rotundu a hrad. Hosté se kochali výhledy do dyjského údolí a se zájmem vyslechli stručnou historii z úst profesora Royta. Od nedalekého gymnázia (nyní budova Obchodní akademie) se císař přesunul na Kopalovo náměstí k památníku a malému domku invalidovny. Náročný den vrcholil večerní návštěvou divadla. Do hlediště měli vedle honorace přístup i běžní měšťané, pokud si zakoupili předem vstupenky. Delegace opustila Znojmo v pátek v brzkých ranních hodinách. František Josef I. nastoupil na trůn jako osmnáctiletý mladík v revolučním roce 1848. Podunajské monarchii vládl neuvěřitelných 68 let.     

Pavel Šimeček, Znojemské Listy, 07.12.2006

zpátky úvod