malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

  

                                                   Projev předsedy Okrašlovacího spolku ve Znojmě Otto Boudy                                                                     
    při odhalení pamětní desky sládku Hostanovi na Kovářské ulici ve Znojmě dne 9. prosince 2015    
             

Dobré odpoledne dámy a pánové,

jménem Okrašlovacího spolku Vás všechny vítám na dnešní malé slavnosti.

Především bych chtěl přivítat majitele domu pana dr. Klímu s chotí, se kterými jsem umístění pamětní desky vyjednal. Vše by ale nevzniklo bez finanční podpory hlavního sponzora, a.s. Heineken ČR, kterou zde dnes zastupuje paní Mgr. Jana Pikardová, a dále také města Znojma a Okrašlovacího spolku. Vítám zde též pana Miloše Smutného, který nezištně poskytl grafické podklady svého otce pro výrobu desky.

Nacházíme  se u domu, ve kterém bývala hospoda „U Bílého beránka“, a který má velmi bohatou historii. Tento dům a jeho stavební předchůdce vlastnila řada řemeslníků a posléze i významných měšťanů, šlechticů a obchodníků, jako byli např. Maxmilian Leopold von Cantelmo, Františka Margareta von Ödt, městský rychtář Johan Georg Hohenheiser, obchodník Rudolf Stloukal a v neposlední řadě první dochovaný majitel domu, sládek Hostan, kterému dnes odhalujeme pamětní desku.
Co vlastně o Hostanovi víme? Žil v době našeho krále Karla IV., kdy ve městě bylo více než 50 měšťanů s právem vařit pivo. Jeho pivovar patřil k největším. Cena byla vyčíslena na 5 hřiven a dům na 8 hřiven. Vlastnil menší vinohrad a polnosti o velikosti 75 jiter (t.j. 19 hektarů) vhodných pro pěstování obilí a výrobu sladu. Proto také vařil pivo. Jeho syn bydlel o dva domy dále na Kovářské ulici a jeho dcera si vzala pana Peška. To je tak vše, co se v městských knihách o něm dochovalo.
Sládek Hostan byl znovuobjeven v r. 1967 díky Znojemskému historickému vinobraní a Františku Koukalovi, který si jeho jméno vybral jako marketingovou značku pro znojemské pivo z lozunkové knihy (kniha plátců daní) z roku 1363. V roce 1967 podobu sládka Hostana, opřeného o sud piva, ztvárnil znojemský výtvarník Miloslav Smutný starší. Objevovala se na pivních sklenicích. Dnešní zobrazení středověkého sládka je až z pozdější doby, z přelomu tisíciletí. Po mnoho generací se jméno Hostan stalo symbolem pro znojemské pivo, které se ve Znojmě vaří už od založení města v roce 1226 a patří k němu stejně jako víno a okurky.

Pivo pod označením Hostan se sice už ve Znojmě vařit přestalo – výrobu převzal pivovar Starobrno koncernu Heineken, ale jeho jméno stále žije.

Děkuji za pozornost.


Autor: Otto Bouda, 201ř


Odhalení desky


des _ sládek Hostanfoto: Znojemský deník, 11. 12. 2015


zpátky úvod