malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

Socha Panny Marie Chlebové (v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě)

Mikulášský kostel
  Socha P. Marie Chlebové (v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě)

                                                     

Na oltáři sv. Šebestiána je od 30. 10. 1782 umístněná dřevěná soška z lipového dřeva Panny Marie Chlebové (nyní P. Marie, Matka chleba – tj. Krista). Je to gotická soška, pravděpodobně vytvořená v Porýní v tzv. „krásném slohu“ kolem r. 1500. Během třicetileté války ji zachránila hraběnka Dorota Marie Gallasová z jednoho vypleněného kostela, právě když se ji chystali protestanští švédští vojáci spálit. Doma ji postavila na truhlu, nechala pro ni vybudovat malý oltářík a uctívala ji. A stal se zázrak – od té doby nikdy nechyběl chléb v truhle. Hraběnka tento chléb často rozdávala raněným vojákům, ale neubývalo ho, ať ho rozdala jakékoliv množství, pokud stála soška na truhle.
Dostala se s ní do Frýdlantu, proto se někdy nazývá Frýdlantská. Zde jí dala postavit do zámecké kaple, kde brzy proslula jako zázračná. Po ovdovění přišla se svým druhým manželem knížetem Janem Ferdinandem z Liechtensteinu do Mor. Krumlova. V roce 1666 sošku darovala znojemským klariskám. Po zrušení kláštera r. 1782 Josefem II. byla 30.10.1782 přenesena do kostela sv. Mikuláše.
Před pěší poutí do Mariazellu se před ní konaly desetidenní pobožnosti, proto se tento oltář nazýval také „Mariazellský“. Zachoval se k ní i barokní pláštík z drahocenných látek. Každou sobotu se věřící modlili Loretánskou litanii na odvrácení cholery a jiných nakažlivých nemocí.  Během puristické očisty kostela ale byla odložena spolu s dalším mobiliářem do svatováclavské kaple (Josefem II. také uzavřené), kde ležela mezi „nepotřebným kostelním mobiliářem“.
Byla zde nalezena až ve druhé polovině 19. století, spolu s tzv.  „Znojemskou madonou“ (dnes v Domě umění JMM ve Znojmě) a tzv. „Znojemským oltářem“ (dnes ve sbírkách Rakouské Galerie v Horním Belvederu – je považovaná za nejcennější gotický oltář v Rakousku).
Úcta k ní byla opět obnovena a je v současné době i s poutní slavností s poděkováním za úrodu každoročně druhou nebo třetí sobotu v září v souvislosti se zn. vinobraním se u ní konají procesí a modlitby v kostele sv. Mikuláše.                                                                                                                          
O sošce píše i básník Jaroslav Seifert v knize „Všechny krásy světa“.

L.Černošek, 2017.


         

zpátky další