malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

Známe ještě Obří hlavu?

hostinec "Rabštejn"
(foto - sbírka Josefa Vlasáka)

Hostinec "Pod Obří hlavou", dříve "Rabštejn"
   Zanikl v r. 1962 v souvislosti se stavbou               znojemské přehrady
Polský kámen
(foto - Povodí Moravy)

Polský kámen, připonínající pobyt polských  povstalců ve Znojmě v r. 1831
    Dnes pod vodou  znojemské přehrady.
Obří hlava
(foto - archiv Josefa Černého)

Skalní útvar "Obří hlava"


Na levém břehu Dyje těsně před Znojmem stál oblíbený výletní hostinec Rabštejn – až do roku 1966, kdy celé údolí zaplavily vody vzedmuté znojemskou přehradou. A právě zde,od břehů řeky byla nejlépe viditelná vysoká holá skála, mající podobu obličeje: Obří  hlava. Odtud vypadala jako uměle vytesaná, přímo jako zkamenělý obr. Z jiného místa tato podoba hlavy již není tak přesvědčivá, proto dnešní mladší Znojmáci ani neví, o co jde. Dosti dobře je patrná ještě z koruny hráze, ale tam se zatím může jen na povolení. A tak z dálky tato tajemná skála vypadá úplně „obyčejně“.

Ve své době však dala mnoho podnětů k různým pověstem a mýtům a nejvíce přitahovala různé romantiky v 19.století.Tehdy vznikly i pověsti blízké německému prostředí ve Znojmě. Rabenstein – Obří hlava – vystupuje poprvé v pověsti sepsané pravděpodobně znojemským dějepiscem Antonem Hübnerem (časopis „Archiv“ z roku 1809, stať: „Údolí u Znojma na Moravě“). O Obří hlavu a její pověsti se samozřejmě zajímal i kustod znojemského muzea a vlastivědný badatel Anton Vrbka.Ten však, ovlivněn německým prostředím, interpretuje pověsti ve stylu starogermánských mýtů.
Zajímavou a rozporuplnou postavou byl okultista a pozdější člen SS a Himmlerův přítel, rakouský Němec Karl Maria Wiligut.Ten několikrát pobýval ve Znojmě a zde ho romantická krajina Podyjí s mystickou skálou tak uchvátila,že o ní napsal a také v r.1903 vydal sbírku pověstí „Seyfriedovy ruiny“. Údajně se setkal i  s Vrbkou, a to v Německém domě, kde se scházela tajná řádová společnost Schlaraffia – Thayana . (Měl zde řádové jméno Lobesan, Vrbka někdy používal pseudonym Hugin, t.j.Myšlenka). Údajně měl také vyvinuté jasnovidné schopnosti, kterými ohromil i Himmlera a dotáhl to až na generála SS. Navrhl dokonce symboly SS: umrlčí lebku, runy vítězství na vlajky a černé uniformy. Tzv. „křížové ruky X“, runy ohně a nového zrození objevil i na zkamenělé Obří hlavě zde u Znojma. Po prohrané válce umírá 3.1.1946 a jeho hrob se stal kultovním místem satanistů. Jeho rukopis vlastní okultní Luciferův řád ve Švýcarsku a používá ho k vyvolávání Wiligutova ducha.
Otázkou stále zůstává, zdali je Obří hlava skutečně jen hříčkou přírody a nebo se jedná o monumentální  kamennou sochu od prehistorických obyvatel.V její blízkosti je totiž ještě několik podivných skalních  útvarů : „Trpaslík“ poblíž křížové cesty na Hradiště, Greifenstein u Býčí skály a další, Kloníme se však k názoru, že půjde jen o výtvory matky přírody.
A co o Obří hlavy říká geolog Mgr.Jaroslav Šmerda z Jihomoravského muzea ve Znojmě: "Obří hlava je obnažený skalní útvar (balvaniště) vzniklý postupným rozpadem biotických žul. Vyšší odolnost svahu mají na svědomí žíly pevnějších aplitů, které v místě pronikají žulou. Kontury rozeklaného skaliska omezují roviny tří puklinových systémů, plocha břidličnatosti a volně ležící bloky. Podél některých ploch dochází k pomalému ujíždění bloků do údolí. Na řadě skalních bloků je dobře patrný termický rozpad horniny (uplatnění mrazového zvětrávání). Na povrchu skalních bloků jsou patrné mikroformy reliéfu: drobné miskovité dutiny,rýhování. Zajímavé jsou i stopy po lidské činnosti (nápisy,záseky a značky)." Tolik odborník.
V padesátých letech 20.stol.se však pod Obří hlavou uvolnil jeden velký balvan a dopadl přímo na hostinec  Rabštejn pod ní. Zde prorazil zeď restaurace, ale nikomu se nic nestalo. Po opravě fungoval oblíbený hostinec ( s českým názvem „Pod Obří hlavou“) dál – až do svého zboření před napuštěním přehrady.
A vody Dyje zde zatopily i další zajímavost: tzv. “Polský kámen“, hned vedle hostince. Byl to ve skále vytesaný a vyzlacený nápis na památku polských důstojníků – emigrantů po nezdařeném proticarském povstání z roku 1830. Nápis zněl : „Pobyt oficerow polskich 1831“.
Opusťme teď na chvíli realitu a podívejme se na nejznámější pověst o Obří hlavě. (Zde uvádíme jen velmi zkrácenou verzi, původní německou pověst přeložil Eduard Krechler a nově ji převyprávěl Jiří Svoboda. Celá je uvedena na jiném místě.).
Do  místních končin kdysi zabloudili dva rytíři – otec a syn. Mladšího rytíře Seyfrieda si zamilovala dobrá víla Margutta, na jeho naléhání se vzdala nesmrtelnosti a vzala si jej za muže. Šťastní manželé měli čtyři děti a žili spokojeně, až do chvíle, kdy mladý rytíř zatoužil znovu uvidět svého otce uvězněného v Loupežnické věži znojemského hradu. Když se tam vypraví zjistí, že jeho otec již nežije. Opanují ho výčitky svědomí a vnitřní bolest ho dožene k šílenému činu – obviní svoji manželku, že ho otci odcizila a pomstu vykoná na svojí rodině. Mečem zabije své tři děti, poslední, čtvrté, však již nestihne, neboť zoufalá manželka ho zde prokleje a on navždy zkamení. Jeho podobu teď ukazuje Obří hlava.
V březnu 2009 uspořádali členové Okrašlovacího spolku spolu s Klubem českých turistů a pracovníky  Národního parku Podyjí vycházku do oblasti hradišťských teras nad Dyjí. Jsou zde totiž krásné a nečekané pohledy na historické Znojmo, údolí Dyje a do Rakouska. Tuto trasu bychom chtěli turisticky vyznačit, část cesty vede i těsně kolem skaliska Obří hlavy. Výstup přímo na ni je ale trochu nebezpečný – proto by ji turistická značka těsně minula a pokračovala by do tzv. pivovarské rokle. Pivovarskými schody by se došlo až na planinu u Hradiště a cesta by se napojila na žlutou značku vedoucí ke Královu stolci.Tak by i mladší generace mohla lépe tuto dnes „utajenou“ část okolí Znojma lépe poznat.
(O této vycházce více na našem webu: Vycházka do oblasti hradišťských teras 2009).


© Dr.L.Černošek,červen 2009.

Prameny a literatura:
Jan Kozdas a kol.: 200 let městských alejí a parků ve Znojmě (vydání r.2004)
Jan Toman : Himmlerův Rasputin (Znojemský týden 27.l.2003)
                                                                 
zpátky úvod