OS ve Znojmě - logo spolku
               
 OS Znojmo 
 

JMMU Znojmo             

"Pomalu začalo být zase dobře - Langsam ist es

besser  geworden"


Výstava ve Znojmě představí osudy vyhnaných moravských a českých Němců po roce 1945 do Rakouska

Tisková zpráva

Putovní dvojjazyčná výstava Pomalu začalo být zase dobře / Langsam ist es besser geworden představuje životní osudy vybraných třiceti pamětníků, rodáků z Moravy a Čech, kteří v roce 1945 museli,"protože byli Němci", ještě jako děti odejít z tehdejšího Československa. Sedmdesát let poté dávají dohromady své vzpomínky. Vyprávějí o příchodu do Dolního Rakouska, kde žadonili o jídlo, hledali střechu nad hlavou a báli se, aby nebyli odsunuti někam dále. Líčí také, jak se s novým životem těžko a pomalu smiřovali jejich rodiče. Vzpomínají též na své první školní dny, na pomoc i odmítání v zemi, která se pro mnohé nikdy zcela nestala novou vlastí. Do popředí vystupují jejich starosti, jejich stesk po domově, setkávání s realitou v novém bydlišti. Vyprávějí také o návštěvách a kontaktech se starým domovem dnes.

Výstava, kterou doprovází stručný brožovaný dvojjazyčný katalog, vznikla ve spolupráci mezi dolnorakouskými výzkumnými institucemi: zemským archivem (NÖ Landesarchiv), Centrem pro výzkum migrace (ZMF) a Ústavem pro dějiny venkova (Institut für Geschichte des ländlichen Raumes). Poprvé byla poprvé představena veřejnosti v říjnu 2013 ve Sv. Hypolitovi (St. Pölten) v prostorách dolnorakouské zemské knihovny. O vznik výstavy se hodně zasloužil náměstek zemského hejtmana Dolního Rakouska Wolfgang Sobotka, hlavním kurátorem je Mag. Niklas Perzi MAS z Centra pro výzkum migrace, sám plynně ovládající češtinu. Po několika dalších zastávkách na území Dolního Rakouska (např. v Holabrunu či Lavě) se výstava dostává na území České republiky. Nejprve  do Čech: Od listopadu 2014 až do začátku ledna 2015 byla pod záštitou ministra kultury ČR Mgr. D. Hermana k vidění ve vítkovském památníku Národního muzea v Praze. A nyní putuje na Moravu, do Znojma, starobylého města, vyrostlého na staletém soužití jeho česky a německy hovořících obyvatel. 

 
Vernisáž se koná v pátek, 16. ledna 2015, od 18 hodin v minoritském klášteře Jihomoravského muzea ve Znojmě. Výstava zde potrvá od 19. 1. do 27. 2. 2015.

JMU Znojmo
pozvánka na výstavu                                                                  

zpátky

index úvod