malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

                             

30 let  Sborníku Okresního archivu ve Znojmě (1987 - 2017) 

V roce 1987 vyšla v nákladu 1500 výtisků první Ročenka 1986 (nyní Sborník) Okresního archivu ve Znojmě. Jeho cena byla tehdy 23,-  Kčs. Tato publikace vychází od té doby každoročně – vždy o rok zpětně – a obsahuje vlastivědné články odborníků i soukromých badatelů z regionu Znojemska a Moravskokrumlovska. Třicáté narozeniny oslavil SOkA vydáním prvního Sborníku v barvě. Ročenka nevyšla pouze v roce 1994 z důvodu organizačních změn v Okresním archivu ve Znojmě – měnil se ředitel a nastaly i další změny.

Sborník vyplnil dlouholetou mezeru v badatelské práci. Posledním vycházejícím vlastivědným časopisem bylo totiž „Podyjí“, které
po dvou letech existence zaniklo v roce 1959. Až v uvolněném roce 1968 vznikly snahy obnovit vlastivědnou práci v našem regionu a soustředit články do bulletinu „Zprávy Jihomoravského muzea“. Tehdejší nový ředitel muzea dr. J. R. Winkler připravoval s kolektivem pracovníků (prom. historik J. Pilous, dr. V. Vildomec, ing. Krejčí a inspektor pro kulturu J. Palát) první číslo, které mělo vyjít ještě v roce 1968. Články byly soustřeďovány už od roku 1964 a v novém uspořádání obsahovaly: Úvodník (Z. Stránský z Brna), text nového kódového systému Jihomoravského muzea (P. Pátý, J. Pilous, J. R. Winkler), článek o neolitických  idolech na Moravě (V. Vildomec), poznámky k českému entomologickému názvosloví před J. Sv. Presslerem (J. R. Winkler), článek o vývoji fyziky od Prokopa Diviše do současnosti (univ. prof. Hajer, Univerzita Chattanooga v USA), článek o divišovských oslavách v jubilejním roce 1965 (K. Černý), příspěvek k výskytu některých nosatcovitých brouků na jižní Moravě (okr. muzeum v Nymburce), výroční zprávu Jihomoravského muzea za rok 1965 a recenzi na publikaci L. Audyho „Jevišovice“ (J. Pilous). Byl vypracován a schválen také návrh obálky a první číslo mělo vyjít v červnu nebo červenci 1968 v počtu 800 kusů. Cena výtisku byla stanovena na 3,- Kčs. Nic z toho se nestalo. Ředitel Winkler byl nucen odejít pro svoje politické názory (nesouhlasil s okupací ČSSR po 21. srpnu), což byl konec připravovaného bulletinu. Nevyšel už nikdy. (Pozn.: informace jsou z týdeníku „Znojemsko“ 10. 4. 1968 a 18. 4. 1968, článek Jiřího Pilouse: „Tři výzvy aneb několik poznámek k vydávání vlastivědného sborníku Znojemska“).

Muselo se pak čekat téměř dalších 20 let až na aktivitu Zdeňka Bíny, ředitele Okresního archivu ve Znojmě. První číslo „Ročenky“  
z r. 1986 obsahovalo příspěvky od deseti autorů. V současné době je to jediné periodikum, systematicky podporující vlastivědné bádání na Znojemsku a Moravskokrumlovsku. Vlastivědný dvojjazyčný a přeshraniční časopis „Okno – Fenster“, který vydával ing. Karel Fiala totiž skončil v prosinci 2011 a pokus manželů Adámkových ze Ctidružic o obnovení vlastivědného časopisu „Od Horácka k  Podyjí“ čítal jen čtyři čísla v roce 2001.Ludomír Černošek


 


zpátky úvod  další