malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

                             

  • 30 let  Sborníku Okresního archivu ve Znojmě (1987 - 2017)
V roce 1987 vyšla v nákladu 1500 výtisků první Ročenka 1986 (nyní Sborník) Okresního archivu ve Znojmě. Její cena byla tehdy 23.- Kčs. Tato publikace vychází každoročně (vždy o rok zpětně) a obsahuje vlastivědné články odborníků i soukromých badatelů z regionu Znojemska a Moravskokrumlovska. Třicaté narozeniny  oslavil SOkA vydáním prvního sborníku v barvě.

sborník SOkA 2017 - 30 let Znojemský týden, prosinec 2017


zpátky úvod