malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

Některé zázračné sochy a milostné obrazy na Znojemsku                        ( kliknutím na jeden z řádků seznamu, na obrázek nebo text pod ním se dostanete na odpovídající článek)

Panna Marie chlebová
Socha Panny Marie Chlebové
Panna Marie Pomocnice

Milostný obraz Panny Marie Pomocnice

Panna Marie Matka dobré rady

Milostný obraz Panny Marie, Matky dobré rady
Panna Marie Pomocnice křesťanů

Milostný obraz Panny Marie Pomocnice Křesťanů

Panna Marie de Foy

Panna Marie de Foy v Hlubokých Mašůvkách
Soška Bičovaného Spasitele v Dyji u Znojma

Soška Bičovaného Spasitele v Dyji u Znojma

                                                     

Není to všechno jen klam, přelud, psychóza – zeptá se nevěřící. Není – odpoví věřící. Křesťané věří, že Bůh zasahuje do běhu světa i života každého člověka. Věří také v mocnou přímluvu a pomoc Panny Marie a ostatních svatých. Proto mají místa, obrazy a sochy spjaté s podivuhodnými událostmi a zázraky v úctě a věří v Boží pomoc. Jsou to i studánky se zázračnou a uzdravující vodou, těch je v každém kraji velké množství, Mariánská poutní místa, kaple a kostely. „Kdo se neumí modlit, ať se vydá na moře“, říkali staří námořníci. My moře nemáme, ale při vážné nemoci dítěte, člena rodiny, ohrožení vlasti, kdy lékařská věda nebo politici si neví rady, kdo by se neobrátil k Bohu? Je pak někdo skutečným nevěřícím?

Dr Lubomr Černošek, 2017.

         

zpátky index