malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

"Stará nemocnice“ ve Znojmě"

V současné době se intenzivně přestavuje nová nemocnice ve Znojmě, jednak aby odpovídala požadavkům doby, a také proto, aby se do tohoto areálu u Městského lesíka postupně přestěhovala všechna oddělení z tzv.“staré nemocnice“ na Vídeňské ulici. Krajský úřad chce potom pozemky s budovami nabídnout novým zájemcům a z prodeje tak částečně financovat i novou nemocnici.

Od letošního roku (2009) je již uzavřena hlavní budova staré nemocnice, která v roce 1973, po otevření nové „Nemocnice československo-sovětského přátelství“ (10.11.1973) začala sloužit jako léčebna pro dlouhodobě nemocné. Před tím však byla ústřední budovou s odděleními chirurgie a interny. Ženské oddělení bylo umístěno v bývalém  zájezdním hostinci, také v tomto areálu a ještě před tím byla porodnice ve Starém Šaldorfu. Před hlavní budovou vznikla pěkná kaštanová alej. Objekt je postaven v historizujícím stylu, s velkými sály pro nemocné a širokými chodbami, tak, jak bylo tehdy obvyklé. Na chodbě v přízemí jsou umístěny dvě mramorové pamětní desky, ve zdi přímo naproti vchodu:
první oznamuje, že nemocnici postavil Karel Witek podlé plánů Adolfa Janische v letech 1906 až 1908 za starostování dra Jindřicha Hommy. Velký podíl na jejím vybudování měl i židovský lékař, tehdy zdravotní rada dr.Emanuel Ullmann (je pohřben na židovském hřbitově ve Znojmě) a dr.Gustav Kettner.
Druhá deska uvádí, že nemocnice byla zřízena městem a městskou spořitelnou s přispěním země Moravy a slečny Josefiny Pawlikowské.
Zajímavostí v budově je i původní, trvanlivá a do poslední chvíle neopotřebovaná šatovská dlažba..

Proč tohle všechno?
Předpokládáme, že nový majitel areálu tuto budovu nevyužije a zboří ji. Památkově chráněný je pouze špitální kostel sv.Alžběty Uherské a vedlejší, dnes značně zchátralá klasicistní fara. Ani bývalý klášterní areál s rajským dvorem, přilehlý ke kostelu, nepodléhá památkové ochraně. Bude taky demolován?
Naposledy v něm bývalo kožní oddělení a současně (r.2009) ordinace některých soukromých lékařů. Také v něm je zajímavá pamětní deska, vsazená do zdi, v prvním patře naproti schodům. Je upomínkou na návštěvu císaře Františka Josefa I.ve Znojmě v roce 1866. Mocnář navštívil i špitál, a to 8.listopadu a na pamětní
desce jsou i jména tehdejšího správce špitálu Bartholoměje Matzky, městského hygienika („physika“) dra Josefa Fellinghauera a chirurga („ranhojiče“) Bernarda Kruspla. (Pozn.: o této desce a celé císařově návštěvě je článek v naší rubrice „Paměť místa“ s názvem „Císařská návštěva ve Znojmě roku 1866).
K tomuto původnímu městskému špitálu byly na počátku 20.století získány pozemky zrušeného hřbitova a na nich pak postaveno několik budov. Vznikl tak ucelený areál nemocnice, dobře dostupný pro místní i projíždějící – stál vlastně u prvního dopravního obchvatu města. Z původního hřbitova se zachovala jedna z ohradních zdí – a sice dnešní špinavá a špatně udržovaná zídka, obrácená do Vídeňské ulice, i s malou, upravenou brankou, vedoucí současně k rozvodně plynu. Zídka je však ostudou celé ulice a navíc v těchto místech mimořádně zužuje chodník. Chodci tak procházejí asi metr od nekonečné kolony aut.
Přesto však poslední generace zdravotnického personálu i pacientů budou na tento areál vzpomínat a jeho likvidaci přijmou se smíšenými pocity.

Doufejme, že alespoň pamětní desky získají důstojné místo v místním muzeu.

obrázky staré nemocnice

Dr.L.Černošek, říjen 2009.
zpátky úvod