malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


P a m ě ť   m í s t a


Znojmo se zapsalo významně do dějin vývoje termolampy
     


Počátky průmyslové výroby svítiplynu a jeho praktického využití ke svícení padají do konce 18. a začátku 19. století.  Ke konstrukci termolampy došlo současně na několika místech v Evropě. Vedle Paříže a Londýna hraje v tomto vývoji velkou roli i Znojmo. Není tedy divné, že se touto tématikou zabýval i ředitel znojemského muzea Anton Vrbka ve svém spisu z roku 1921.  Naší snahou je některé nesrovnalosti v jeho práci a i v jiných tehdejších pramenech objasnit.

                                                                 
zpátky úvod