PRVNÍ  KAMENY  ZAPOMENUTÝCH  VE  ZNOJMĚ  

PRVNÍ  KAMENY  ZAPOMENUTÝCH  VE  ZNOJMĚ  2016-08-04       
Znojmo, Rudoleckého 21


 

Kameny zapomenutých či německy Stolpersteine ("Kameny uvědomění") se v posledních letech umisťují do dlažby chodníků v mnoha evropských městech vždy před domy, odkud za druhé světové války byli do koncentračních táborů odvlečeni nevinní lidé židovského původu. Každý takový "kámen" připomíná jednoho zmizelého, má tvar velké dlažební kostky, do jejíž svrchní plochy, provedené z mosazi, je vyryto jméno člověka se základními údaji.

Před 2. světovou válkou se v tehdy dvojjazyčném městě Znojmě hlásilo k židovskému vyznání necelých sedm stovek osob (asi 2,5% z celkového počtu obyvatel). Zpravidla se jednalo o rodiny náležející k sociálně vyšší třídě, podnikající ve finančnictví či průmyslu. Mezi nejvýznamnější z nich patřila i rodina Alfreda Weinbergera, zakladatele veliké kožedělné továrny za vlakovým nádražím, roku 1939 arizované, 1945 znárodněné a od roku 1950 vtělené do národního podniku Gala – Prostějov. První manželka Alfreda Weinbergera byla Fanny, sestra spoluzakladatele asi nejproslulejší znojemské okurkárny Bedřicha Felixe (Löw&Felix) a také teta pozdějšího rakouského kancléře Bruna Kreiského. Zemřela však při porodu syna Bedřicha (Frice) v roce 1898, ve věku pouhých 32 let. Vdovec Alfred Weinberger s novorozenětem a staršími 4 dcerami se ale oženil podruhé. Vzal si Fanny Bachrachovou, sestřenici zemřelé choti, a měl s ní ještě syna Hanuše.
Pro početnou rodinu původní dům na Vídeňské třídě 11 (U Bílé labutě) nepostačoval. Proto továrník Alfred nechal v 1. třetině 20. století vystavět na tehdejší Nádražní (později Wilsonově, dnes Rudoleckého) ulici hned několik rezidenčních domů: č. 23 – pro sebe rezidenci z roku 1911 s dodnes patrnými iniciálami na fasádě "FAW" (dnes v majetku TEC-TRADE s.r.o.); č. 21 – novou rezidenci z roku 1929 od arch. Armanda Weisera pro staršího syna Bedřicha (dnes v majetku státu, ÚZSVM); a č. 19 – vilu z roku 1928 od arch. Norberta Trollera pro mladšího syna Hanuše (dnes v majetku města jako mateřská školka).

Syn Bedřich Weinberger zemřel již ve věku 34 roků a zanechal po sobě manželku Irenu, rozenou Hoffamanovou, a malého synka Jiřího Alexandra. Zatímco většina rodiny včas uprchla před nacistickým pronásledováním ze Znojma již v září 1938, vdova Irena se synem Jiřím zůstali ve městě zůstali. Důvodem byl Irenin citový vztah s důstojníkem československé armády. Po roce 1940 byli Irena i jedenáctiletý Jiří odvlečeni do koncentračního tábora v Terezíně, kde po nich stopa končí. Po válce byli prohlášeni za mrtvé.

Potomci znojemské rodiny Weinbergerů dnes žijí ve Spojených státech amerických. Na začátku roku 2012 například Znojmo navštívila tehdy devadesátiletá vnučka Alfreda Weinbergera, Dorit Noetherová, rozená Löwová. Další žijící vnučkou je dnes 83letá Lilian Sicularová, mladší dcera Hanuše Weinbergera a jeho ženy Lízy, dcery Oskara Lichtensterna, od roku 1909 majitele Dittmarovy keramické továrny. Paní Lilian navštívila Znojmo po útěku v roce 1938 již dvakrát (1990; 2001) a zajímala se zde mj. o stav hřbitova na Únanovské ulici. Nyní se chystá na jih Moravy spolu s dalšími členy rodiny opět a důvodem je položení výše zmíněných "kamenů zapomenutých" za její tetu Irenu a bratrance Jiřího.
Slavnostní instalace "kamenů" ve Znojmě na Rudoleckého ulici před domem č. 21 proběhne ve čtvrtek 4. srpna 2016 v 17 hodin a provede ji osobně berlínský umělec Gunter Demnig, proslulý právě pokládáním těchto "stolpersteinů". Znojemská veřejnost je na tuto akci srdečně zvána!

Jménem pořádající organizace, Okrašlovacího spolku ve Znojmě

Jiří Kacetl

zpátky další