P o z v á n k a   n a
DERNISÁŽ VÝSTAVY "KAREL IV. A JIHOZÁPADNÍ MORAVA" NA ZNOJEMSKÉM HRADĚ

Mikulášský kostel  
Jihomoravské muzeum ve Znojmě Vás srdečně zve na poslední komentovanou prohlídku k sezónní historické výstavě "Karel IV. a jihozápadní Morava" na znojemském hradě.

Návštěvníci se mohou těšit na odborný komentář historika Jiřího Kacetla k velkému modelu středověké podoby znojemského hradu a svatomikulášského kostela a také k originálním listinám Karla IV., zapůjčeným z Moravského zemského archivu v Brně a Státního okresního archivu Znojmo. V první z nich, z dubna 1341, mladý markrabě Karel v Praze osvobozuje znojemské měšťany od placení cla na česko-moravské hranici v Jihlavě. V druhé, z ledna 1375, tedy z konce Karlovy vlády, věhlasný císař římský a král Čech povoluje znojemským měšťanům, že mohou víno z vlastních vinic vozit a prodávat ve všech městech, městečkách a obcích Čech, Branibor, Lužice a jinde v těchto zemích. Toto privilegium je ojedinělým dokladem věhlasu a rozšíření znojemského vína mimo Moravu, po zemích středních Evropy. Třetí listina byla vydána o Vánocích 1338 přímo ve Znojmě. Mladičký Karel tehdy potvrdil louckému klášteru listinu svého otce Jana z roku 1336, ve které bylo Louce darováno právo dosazovat městu Znojmu rychtáře. Návštěvníci se rovněž dozví bližší informace k původu vystavované mistrné repliky svatováclavského meče.                                                   
Dernisáž proběhne v pátek 2. září 2016 v 16 hodin.     
            

 

 


zpátky další