P o z v á n k a    n a  

I. světová válka - 3. rok 1916        

Kurátorem výstavy PhDr. Jiřím Kacetlem komentované prohlídky:

31.srpna 2017

a

26. října 2017

vždy v 18:00
  

zpátky další