logo
 

Program Okrašlovacího spolku ve Znojmě  

.
                                        městské a příměstské parky 
                              údolí Dyje
                              kašny a vodní zdroje
                              ulice a půchody
                              Gránice
                              domy ve Znojmě
                              návrhy
                              Loucký klášter
                              doprava
                              Popice
                              Konice
                              regionální zajímavosti    
                                                                      ...  více   

                                      Proporcionalita plánu
                             Rozvojové zóny
                             Ekologie
                             Ekonomika
                             Dopravní struktura
                             Odpovídající architektura
                             Zachování a zvýraznění kulturně – historických a přírodních památek
                             Respektování soukromého vlastnictví
                                                                     ...   více

                             Návrh na urbanistické řešení města Znojma


                           Okrašlovací  spolek se věnoval novému územnímu plánu  města Znojma    
                                     
                           Dopis  Odboru investic a správy nemovitostí
                                       
                                     Připomínky  Okrašlovacího spolku k ÚP - 2015

                                      Znojemsky pivovar "HOSTAN"

                                      Dopis  Odboru investic a správy nemovitostí

                                      Připomínky Okrašlovacího spolku  - přjijaté na schůzi dne 22.února 2012   

                             Dopis starostovi města Znojma                                                           Připomínky k „Průvodní a souhrnné technické zprávě“ ze září 2009
            
                             
zpátky další