logo
 


Program Okrašlovacího spolku ve Znojmě
 Pivovar  „HOSTAN“ na znojemském hradu

V roce 1720 získalo město Znojmo do svého vlastnictví areál hradu a vystavělo zde svůj pivovar. V průběhu let se střídalo období prosperity i úpadku, pivovar však přestál dodnes. Jeho pivo až do poloviny šedesátých let 20. století  („Znojemská 10°“) však nemělo chuť, která by mohla konkurovat českým pivům – Jaroslav Hašek a Matěj Kuděj, kteří v r. 1911 (za starostování Dr. Heinricha Hommy) navštívili Znojmo, přirovnávají chuť místního piva k vrbovým proutkům. Sám si pamatuji, že při tanečních zábavách v Lidovém domě se znojemské pivo pilo jen proto, že další na výběr byla pouze žlutá limonáda. To se však radikálně změnilo s nálezem nového kvalitního vodního pramene, nahrazením původních betonových (??) tanků ke zrání piva obvyklými kovovými, nerezovými a změnou názvu po středověkém znojemském sládkovi Hostanovi. Pivo Hostan se pak pravidelně umisťovalo na brněnském Pivexu (veletrh piv) na stupni vítězů. Potom však značku a pivovar koupila společnost Heinekem (přes svou pobočku „Starobrno“). Výroba byla převedena do koncernového pivovaru v Krušovicích a provoz ve znojemském pivovaru byl v roce 2009 zastaven. Celý areál odkoupilo Město Znojmo za 26 miliónů CZK a nyní přemýšlí, co s ním. Pivo se zde ve velkém množství (podle smlouvy) nesmí 10 let vařit.

Náš spolek se  zabýval urbanisticko-architektonickou studií areálu bývalého pivovaru na znojemském hradě od ing.arch. Poláčka, kterou nechalo vypracovat vedení města, a které vyzvalo v tisku občany našeho města, aby se k této studii vyjadřili. Naše připomínky k návrhům na využití  téměř prázdných objektů pivovaru, které zveřejňujeme na naších internetových stánkách, jsme odeslali 27.února 2012 odboru investic a správy nemovitostí Městského úřadu ve Znojmě. 

MUDr. Lubomír Černošek, únor  2012
zpátky úvod