dopis hlavička

Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR – č. j. VSC/1-  11 146/92-R          
          IČO: 456 69 023          

Ve Znojmě, 15.9.2011       

 

   

  Odbor investic a správy nemovitostí
  Mgr. Jana Antošová
  Obroková 2/10
  66902 Znojmo

 

    Věc: Připomínky ke konceptu nového ÚP města Znojma

    Vážená paní vedoucí, předkládáme Vám připomínky k novému územnímu plánu města Znojma viz. přílohy.

    Těšíme se na další spolupráci.

 

    Otto Bouda, předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě,o.s.


příloha s připomínkami


zpátky  úvod