logo
 


Program Okrašlovacího spolku ve Znojmě
 Okrašlovací spolek se věnoval novému územnímu plánu města Znojma
 

Již od začátku letošního roku bylo několik pravidelných schůzí našeho spolku vyhrazeno připomínkám k novému územnímu plánu města Znojma.

Podrobně a po jednotlivých částech jsme prohlédli všechny návrhy z oddělení územního plánování Městského úřadu Znojmo a po obsáhlé diskuzi jsme je písemně připomínkovali.

Vše jsme také v určeném termínu (do 22.9.2011) odevzdali na příslušný odbor naší radnice.

Všechny připomínky uveřejňujeme  a je možno je porovnat s „Programem O.S.“ (na našich webových stránkách), ze kterého vycházíme.

Prioritou je opět zeleň : zelený pás kolem města , údolí Gránic,údolí potoka Leska, arboretum na Hradišti, aleje kolem hradeb, stromořadí na ulici Pražské,Vídeňské a jinde.

Souhlasíme také s již dříve navrženou trasou obchvatu kolem města,neboť jiná možnost úlevy od houstnoucí, zvláště těžké dopravy zde není. Diskutovali jsme i jiné možnosti rozptýlení dopravy ve městě, ale byla to vždy slepá ulička.

Souhlasíme i s vytvořením biokoridoru na pravém břehu Dyje pod Kraví horou a zpřístupnění a zkulturnění obou břehů řeky co nejdále.

Rovněž smíšený provoz pro pěší a cyklisty podél potoka Lesky je jednou z našich priorit.

Chceme se také více věnovat MPR (městské památkové rezervaci) a návrhům na využití dnes téměř prázdných objektů pivovaru, kapucínského kláštera nebo Louky.

Z příměstských částí nám leží na srdci zvláště citlivý rozvoj Konic a Popic.

Nový územní plán začne platit v roce 2015, doufejme, že nebude postrádat zásady a ducha urbanismu.MUDr. Lubomír Černošek, září  2011

zpátky úvod