malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o

     Secesní keramika z Vranovské Vsi. Paul a Anna Wranitzky (1874 – 1933)
Jiří Hořava: Secesní keramika z Vranovské Vsi. Paul a Anna Wranitzky
Jiří Hořava

1.Vydal Jiří Hořava ve spolupráci s nakladatelstvím „Měsíc ve dne“, České Budějovice, 2018. Vydání první, 500 výtisků, 67 stran.

MUDr. Jiří Hořava je velkým znalcem keramiky, vyráběné ve střední Evropě v 19. a 20. století. Je současně významným sběratelem – této činnosti se věnuje přes padesát let. Už třicet let se specializuje  jen na keramiku a jeho sbírka obsahuje 1150 kusů. Část svojí sbírky představil např. na pražském veletrhu „Antique“ a na jaře 2018 také ve Znojmě. U nás se zaměřil na málo známou keramiku ze Znojemska - z Vranovské Vsi (Frainersdorf). V Domě umění představil svých 250 kusů. Samo  Jihomoravské muzeum ve Znojmě má ve svých sbírkách jen šest kusů keramiky Wranitzky, proto byla tato výstava svým pojetím i rozsahem unikátní.
Ke znojemské výstavě vydal dr. Hořava vlastním nákladem publikaci, která svým zpracováním textovým i obrazovým dosahuje vysoce profesionální úrovně. Jiří Hořava je již zkušeným autorem: s českobudějovickým nakladatelstvím „Měsíc na dně“ už dříve vydal čtyři odborné publikace o keramice (jejich seznam je uveden v dodatcích knihy) a uvedená kniha o secesní keramice z Vranovské Vsi je tak pátou zdařilou prací v této řadě.
 Nejprve se zabývá keramickými dílnami a továrnami na Znojemsku, kde částečně vychází i z útlé publikace Petra Pátého z r. 1983 („Keramické řemeslo na Znojemsku“) a Libora Šturce z r. 1997 („Odborná keramická škola ve Znojmě 1872 – 1922“), což jsou, mimochodem, spolu s knihou Jaroslava Frecera „Ditmar’s Erben“ z r. 2013 jediné dostupné brožury o keramice v našem regionu. Další kapitola „Firma P.A.W. – historie“ byla i pro samotného autora překvapením – počítal, jak sám píše, že se bude jednat „...o malou firmu rodinného typu, pár zaměstnanců do počtu deseti, jakých v té době byl nespočet. ... Ke svému úžasu jsem se dopátral moderně řízené továrny s mnoha desítkami zaměstnanců, prosperující téměř půl století.“ V roce 1889 totiž měla továrna 85 zaměstnanců! Název firmy byl tvořen iniciálami majitelů: Paul – Anna – Wranitzky (P.A.W.) a jejich zboží směřovalo zejména do Německa, USA a do Orientu. Na Moravě se jejich keramika tolik neuplatňovala, snad to ani nebyl zájem majitelů tlačit se na přeplněný trh. Jednalo se o výrobky z červené hlíny, tzv. červenice, která se v této oblasti, zaujímající i sousední Hostěrádky s další keramickou továrnou, hojně vyskytuje. Vlastní keramické zboží zahrnuje nejrůznější vázy, hrnky, talířky a džbány, vždy originálně vyzdobené secesními květinovými nebo jinými dekory. Autor má vše důsledně rozdělené podle modelových čísel, zachovaných na jednotlivých výrobcích a v knize je předvádí na dokonalých barevných fotografiích. Uvádí i souvislosti s jinými producenty obdobné keramiky a pro laika je zde obecná kapitola o keramice a slovníček odborných keramických pojmů. Závěrem je uveden katalog secesní keramicky z Vranovské Vsi. Na 21 stranách jsou barevné fotografie modelů s modelovými čísly a výškou keramických předmětů v centimetrech. Je jich celkem 234 a k tomu i pět dalších Wranitzkého modelových čísel z knihy rakouské autorky Waltraud Neuwirth „Blühender Jugendstil“.
Málokdy se u znojemské výstavy setkáme s tak dokonalou publikací jak po stránce textové, tak obrazové a výborně kompozičně sestavené. Kniha je k dostání na pokladně Domu umění na Masarykově náměstí ve Znojmě za 200.- Kč.

 


Lubomír Černošekzpátky úvod