malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o

      Konice – poznámky k historii


Ševčík - Konice

Autor: prof.ing.Jiří G.K.Ševčík,Dr.Sc.
Vydání první,  2009, Praha, 300 výtisků
(brožura, 87 stran).

Autor publikace, rodák z Prostějova, trvalým bydlištěm v Praze a ve svých sedmdesáti letech dosud aktivně vyučující na přírodovědecké fakultě UK si zakoupil na jižní Moravě v části  obce Znojmo - Konice nemovitost k rekreačnímu bydlení. To se stalo v roce 2007.
Sám asi netušil, co se mu tím přihodí. Při náročné rekonstrukci totiž začal objevovat zapomenuté stavební prvky v domě i další artefakty v okolí, zvláště kámen s letopočtem 1737. Od této chvíle se začal intenzivně zajímat o historii obce Konice a stal se „Koničákem“. A když začal pěstovat vinnou révu na své vlastní vinici, začal již plně patřit jižní Moravě.Ta i se svou pohnutou historií vysídlování a dosídlování Sudet, ale i s předchozí historií zemědělské práce ho zcela pohltila.
Tím vzniklo  – rozsahem nevelké – ale fakty
nabité a přitom čtivé dílo.
Publikace je ke koupi za 120,-Kč v hospodě v Konici nebo přímo u autora na adrese Konice 96, 669 02 Znojmo.
Okrašlovací spolek ve Znojmě si tuto poznámku o knížce dovoluje zařadit do naší kapitoly Paměť místa, neboť oživení téměř zaniklé paměti našeho regionu je jedním z cílu spolku.Doufáme, tak jako i pan profesor, že oživením této historické paměti se oživí i dialog mezi dvěma sousedními národy, částečně přerušený v roce 1918 a téměř úplně po roce 1945.

dr. L. Černošek, červenec 2009.

 
zpátky úvod