malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


V ý z n a m n á   v ý r o č í   Z n o j e m s k a


 V rámci oddílu „Výročí“ by si chtěl Okrašlovací spolek ve Znojmě všímat i významných výročí, která se vztahují k našemu městu a regionu. Jedná se zvláště o výročí historických událostí, různých
osobností, událostí kulturních,  spolkových a dalších.
V textech budou i odkazy na jiné články a  dokumenty. Našim čtenářům již předem děkujeme za podněty, připomínky i  příspěvky (přijímáme i cizojazyčné verze)                                                                        

Rubrika "Výročí" od roku 2018

V roce 2008 jsme započali s naší rubrikou "Výročí", kde uvádíme významná výročí různých osobností Znojemska neb událostí.
Proto opakující se výročí, po deseti letech, uvádíme nyní jen jako nadpis s možností pomocí odkazu ("viz rok měsíc") navštívit stránku s podrobnostmi
uvedenými před deseti lety. Návrat do původního roku -  přes odkaz (link) uvedený na konci měsíce (zpět na začátek stránky: rok).

Od roku 2018 tak budeme v této rubrice uvádět jen to, co se zatím do předchozích let nevešlo.

 
Začínáme rokem 2018, dále:

archiv let:  2008 - 2017

Rok 2018

 leden

 • 55 let od úmrtí  pátera Josefa Rudoleckého  (* 20.12.1880 Brno-Tuřany - † 15.1.1963 Znojmo)
Josef Rudolecký

 P. Rudolecký zemřel ve Znojmě, v ulici "U Domoviny" č. 15. Kněz a  národní buditel.                                                                        Je po něm pojmenovaná jedna z ulic ve Znojmě.
 
Viz také: Osobnosti - Josef Rudolecký
 • 30 let od úmrtí matky Marie Vojtěchy Hasmandové (* 25.3.1914 Huštěnovice - 21.1.1988 Znojmo-Hradiště)
Vojtěcha Hasmandová

Generální představená sester boromejek (t.j. "Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského") zemřela v klášteře
na Hradišti u Znojma. Onemocněla zhoubným nádorem na plicích a je pohřbena na řádovém hřbitově na Hradišti.
V roce 1996 byl zahájen proces jejího svatořečení, který stále probíhá.
V roce 2014 uznal papež František její heroické ctnosti a prohlásil ji za "Ctihodnou".
Viz také: Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová


 • 200 let od popravy loupežníka Jana Jiřího Grasela (* 4.4.1790 Nové Sýrovice - 31.1.1818 Vídeň)
Jan Jiří Grasel

31. ledna 1818 byl ve Vídni popraven loupežník Jan Jiří Grasel, literární hrdina řady knih, povídek, pověstí i lidových písní. Loupil také na Znojemsku. Jeho jméno, v rakouské výslovnosti znějící "grázl", zobecnělo v češtině i němčině. Stalo se synonymem pro loupežníka, banditu, darebáka a zločince.

       
únor 
 • 140 let od narození  učitele a archeologa Františka Vildomce  (*6.2.1878, Svatoslav -  3.11. 1975, Boskovštejn)
František Vildomec

Narodil se 6. února 1878 ve Svatoslavi u Tišnova. Po absolvování brněnského učitelského ústavu, přesněji c. k. českého ústavu pro vzdělání učitelů (1897), kde jej pro prehistorii zainteresoval jeden z profesorů – výkonný archeolog-amatér Josef Hladík – nastoupil službu čekatele učitelství na venkovské škole v Hostimi na Moravskobudějovicku. Po dvou letech získal vysvědčení učitelské způsobilosti a od roku 1900 byl ustanoven jako podučitel na přifařené škole v Boskovštejně. S výjimkou let první světové války, kdy zastupoval – sám nevoják – mobilizované učitele na okolních školách, zůstal boskovštejnské škole věrný až do svého penzionování v roce 1930; od roku 1922 byl jejím řídícím učitelem.
V roce 1916 si dal F. Vildomec, tehdy již známý archeolog, postavit na konci Boskovštejna rodinnou vilku. V tomto domě strávil s rodinou – s výjimkou let 1930-1938, kdy žili ve Znojmě – celý svůj dlouhý život.
Prestiž F. Vildomce jakožto badatele-vlastivěda a archeologa byla z počátku vázána na spolupráci s J. Palliardim, po jeho smrti (1922) pak rostla z výsledků jeho samostatné práce.
František Vildomec zemřel v ústraní svého boskovštejnského sídla dne 3. listopadu 1975 ve věku nedožitých 98 let. • 185 let od narození  vědce Juliusa Fejfalíka (*15.2.1833, Znojmo -  30.6.1862, Vídeň)
Julius Fejfalik byl moravský literární historik se specializací na českou středověkou literaturu a národopisec jižní Moravy. Publikoval česky i německy.Po absolvování gymnázia v Brně se vydal na univerzitu ve Vídni, kde studoval obory klasickou filologii, slavistiku a germanistiku.V té době pracoval i v univerzitní knihovně. Po ukončení studií dostal ministerské stipendium pro další vzdělávání na univerzitách v Berlíně a Heidelbergu. Od roku 1861 začal pracovat ve vídeňské dvorní knihovně. Ve stejném roce onemocněl plicní tuberkulózou. Léčil se z ní v Rožnově pod Radhoštěm, kde patrně také sesbíral valašské lidové hry a písně.O rok později, ve věku 29 let, však nemoci podlehl.
Feifalik byl také jedním z badatelů, kteří označovali Rukopis královédvorský za padělek. Své zjištění o rukopisu pak uveřejnil v roce 1860 v knize "Über die Könighofer Handschrift" (O rukopise Královédvorském). Tímto však upadl v nemilost české veřejnosti, až mu nakonec bylo znemožněno publikovat v jediném českém vědeckém periodiku - Časopise Musea království Českého.

 • 140 let od narození Františka Vácslava Peřinky (*26.2.1878  -  †14. 9.1949)
František Vácslav Peřinka (1878 - 1949)

František Vácslav Peřinka byl historik, autor svazků Vlastivědy Moravské (okresy Znojmo, Vranov, Jaroslavice a jiné).
Viz také: Osobnosti -  František Vácslav Peřinka


březen
 • 225 let od narození Karla Postla  (*3.3.1793 Popice u Znojma – 26.5.1864 Solothurn ve Švýcarsku)
Psal pod pseudonymem Charles Sealsfield. Jeho totožnost byla odhalena až po smrti. Ve Znojmě má dvě bysty (na hradě a v parku, kde byla položena 3.3.2013 kytice).

 • 320 let od narození Prokopa Diviše   (*26.3.1698 Hevlíkovice u Žamberka – 21.12.1765 Znojmo-Louka)
viz 2013 březen


duben         
 • 185 let od narození Václava Vlčka  (*6.4.1833 Výrovice u Znojma – 15.8.1909 Vídeň)
vynálezce Václav Vlček - 1833 - 1909
Václav Vlček byl vynálezcem mechanismu poštovních schránek, žaluzií a jiných technických předmětů. Jeho poštovní schránka typu "WLZCEK" byla vyvinuta kolem roku 1890. Jeho model byl tři roky zkoušen a potom doporučen pro celé Rakousko.          

 květen
 • 45 let od úmrtí Herberta Felixe (* 9.7. 1908 Znojmo –  5.5. 1973 Řím, nebo Torekov, Švédsko)


červen
 • 90 let od narození Bedřišky Znojemské (* 2. 6. 1928 Znojmo )
Viz také: Osobnosti - Bedřiška Znojemská


červenec     
 • 140 let od založení Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě.
          Jeho stanovy byly schváleny 4.července 1878 - viz 2008 červenec

 • 110 let od narození Herberta Felixe (* 9.7. 1908 Znojmo –  5.5. 1973 Řím, nebo Torekov, Švédsko)
viz 2008 květen 

 • 150 let od narození Růženy Svobodové  (*10. 7. 1868 Mikulovice  – †1. 1. 1920  Praha)
Viz také: Osobnosti - Růžena Svobodová

 • 115 let od narození Jakuba Trnky  (*18. 7. 1903 Křenovice u Slavkova Znojma – †28. 5. 1965 Znojmo)
Viz také: Osobnosti - Jakub Trnka


říjen
 • 100 let od vzniku ČSR - 28. října 1918
viz 2008 říjen
   
listopad
 • 80 let od zničení znojemské synagogy (9. až 10.listopadu 1938)
         viz 2008 listopadpřesné datum není  známo
 
 • 110 let od otevření znojemské městské nemocnice – „utajené výročí“ ( 1908 )
            viz 2008
 • zpět na začátek stránky:
 • 2018


                                                                 
zpátky úvod