malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


V ý z n a m n á   v ý r o č í   Z n o j e m s k a


 V rámci oddílu „Výročí“ by si chtěl Okrašlovací spolek ve Znojmě všímat i významných výročí, která se vztahují k našemu městu a regionu. Jedná se zvláště o výročí historických událostí, různých
osobností, událostí kulturních,  spolkových a dalších.
V textech budou i odkazy na jiné články a  dokumenty. Našim čtenářům již předem děkujeme za podněty, připomínky i  příspěvky (přijímáme i cizojazyčné verze)                                                                        

Rubrika "Výročí" od roku 2018

V roce 2008 jsme započali s naší rubrikou "Výročí", kde uvádíme významná výročí různých osobností Znojemska nebo událostí.
Proto opakující se výročí, po deseti letech, uvádíme nyní jen jako nadpis s možností pomocí odkazu ("viz rok měsíc") navštívení stránky s podrobnostmi,
uvedenými před deseti lety. Návrat do původního roku je  přes odkaz (link) uvedený na konci měsíce (zpět na začátek stránky: rok).

Od roku 2018 tak budeme v této rubrice uvádět jen to, co se zatím do předchozích let nevešlo.

 
Začínáme rokem 2018, dále:  2019

archiv let:  2008 - 2017

Rok 2018

 leden

 • 55 let od úmrtí  pátera Josefa Rudoleckého  (* 20.12.1880 Brno-Tuřany - † 15.1.1963 Znojmo)
Josef Rudolecký

 P. Rudolecký zemřel ve Znojmě, v ulici "U Domoviny" č. 15. Kněz a  národní buditel. Je po něm pojmenovaná jedna z ulic ve Znojmě.
 
Viz také: Osobnosti - Josef Rudolecký
 • 30 let od úmrtí matky Marie Vojtěchy Hasmandové (* 25.3.1914 Huštěnovice - 21.1.1988 Znojmo-Hradiště)
Vojtěcha Hasmandová

Generální představená sester boromejek (t.j. "Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského") zemřela v klášteře na Hradišti u Znojma. Onemocněla zhoubným nádorem na plicích a je pohřbena na řádovém hřbitově na Hradišti.
V roce 1996 byl zahájen proces jejího svatořečení, který stále probíhá.
V roce 2014 uznal papež František její heroické ctnosti a prohlásil ji za "Ctihodnou".
Viz také: Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová


 • 200 let od popravy loupežníka Jana Jiřího Grasela (* 4.4.1790 Nové Sýrovice - 31.1.1818 Vídeň)
Jan Jiří Grasel

31. ledna 1818 byl ve Vídni popraven loupežník Jan Jiří Grasel, literární hrdina řady knih, povídek, pověstí i lidových písní. Loupil také na Znojemsku. Jeho jméno, v rakouské výslovnosti znějící "grázl", zobecnělo v češtině i němčině. Stalo se synonymem pro loupežníka, banditu, darebáka a zločince.

       
únor 
 • 140 let od narození  učitele a archeologa Františka Vildomce  (*6.2.1878, Svatoslav -  3.11. 1975, Boskovštejn)
František Vildomec

Narodil se 6. února 1878 ve Svatoslavi u Tišnova. Po absolvování brněnského učitelského ústavu, přesněji c. k. českého ústavu pro vzdělání učitelů (1897), kde jej pro prehistorii zainteresoval jeden z profesorů – výkonný archeolog-amatér Josef Hladík – nastoupil službu čekatele učitelství na venkovské škole v Hostimi na Moravskobudějovicku. Po dvou letech získal vysvědčení učitelské způsobilosti a od roku 1900 byl ustanoven jako podučitel na přifařené škole v Boskovštejně. S výjimkou let první světové války, kdy zastupoval – sám nevoják – mobilizované učitele na okolních školách, zůstal boskovštejnské škole věrný až do svého penzionování v roce 1930; od roku 1922 byl jejím řídícím učitelem.
V roce 1916 si dal F. Vildomec, tehdy již známý archeolog, postavit na konci Boskovštejna rodinnou vilku. V tomto domě strávil s rodinou – s výjimkou let 1930-1938, kdy žili ve Znojmě – celý svůj dlouhý život.
Prestiž F. Vildomce jakožto badatele-vlastivěda a archeologa byla z počátku vázána na spolupráci s J. Palliardim, po jeho smrti (1922) pak rostla z výsledků jeho samostatné práce.
František Vildomec zemřel v ústraní svého boskovštejnského sídla dne 3. listopadu 1975 ve věku nedožitých 98 let. • 185 let od narození  vědce Juliusa Fejfalíka (*15.2.1833, Znojmo -  30.6.1862, Vídeň)
Julius Fejfalik byl moravský literární historik se specializací na českou středověkou literaturu a národopisec jižní Moravy. Publikoval česky i německy.Po absolvování gymnázia v Brně se vydal na univerzitu ve Vídni, kde studoval obory klasickou filologii, slavistiku a germanistiku.V té době pracoval i v univerzitní knihovně. Po ukončení studií dostal ministerské stipendium pro další vzdělávání na univerzitách v Berlíně a Heidelbergu. Od roku 1861 začal pracovat ve vídeňské dvorní knihovně. Ve stejném roce onemocněl plicní tuberkulózou. Léčil se z ní v Rožnově pod Radhoštěm, kde patrně také sesbíral valašské lidové hry a písně.O rok později, ve věku 29 let, však nemoci podlehl.
Feifalik byl také jedním z badatelů, kteří označovali Rukopis královédvorský za padělek. Své zjištění o rukopisu pak uveřejnil v roce 1860 v knize "Über die Könighofer Handschrift" (O rukopise Královédvorském). Tímto však upadl v nemilost české veřejnosti, až mu nakonec bylo znemožněno publikovat v jediném českém vědeckém periodiku - Časopise Musea království Českého.

 • 140 let od narození Františka Vácslava Peřinky (*26.2.1878  -  †14. 9.1949)
František Vácslav Peřinka (1878 - 1949)

František Vácslav Peřinka byl historik, autor svazků Vlastivědy Moravské (okresy Znojmo, Vranov, Jaroslavice a jiné).
Viz také: Osobnosti -  František Vácslav Peřinka


březen
 • 225 let od narození Karla Postla  (*3.3.1793 Popice u Znojma – 26.5.1864 Solothurn ve Švýcarsku)
Psal pod pseudonymem Charles Sealsfield. Jeho totožnost byla odhalena až po smrti. Ve Znojmě má dvě bysty (na hradě a v parku, kde byla položena 3.3.2013 kytice).

 • 320 let od narození Prokopa Diviše   (*26.3.1698 Hevlíkovice u Žamberka – 21.12.1765 Znojmo-Louka)
Prokop Diviš

 Viz také: Osobnosti - Prokop Diviš


duben         
 • 185 let od narození Václava Vlčka  (*6.4.1833 Výrovice u Znojma – 15.8.1909 Vídeň)
vynálezce Václav Vlček - 1833 - 1909
Václav Vlček byl vynálezcem mechanismu poštovních schránek, žaluzií a jiných technických předmětů. Jeho poštovní schránka typu "WLCZEK" byla vyvinuta kolem roku 1890. Jeho model byl tři roky zkoušen a potom doporučen pro celé Rakousko.          

 květen
 • 45 let od úmrtí Herberta Felixe (* 9.7. 1908 Znojmo –  5.5. 1973 Řím, nebo Torekov, Švédsko)


červen
 • 90 let od narození Bedřišky Znojemské (* 2. 6. 1928 Znojmo )
Viz také: Osobnosti - Bedřiška Znojemská


červenec     
 • 140 let od založení Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě.
Jeho stanovy byly schváleny 4.července 1878 - viz 2008 červenec

 • 90 let od úmrtí Maxe Mayera rytíře z Ahrdorffu a Wallersteinu (* 3. 12. 1845 Kroměříž  –  7.7. 1928 Božice u Znojma)
Mayer, Max z Ahrdorffu a Wallersteinu

Po teologických studiích byl 6. června 1868 vysvěcen na kněze. V Římě získal doktorát kanovnického práva a stal se blízkým spolupracovníkem papeže Pia IX. a následně i Lva XIII. V roce 1881 ale onemocněl a vrátil se na Moravu do Černé hory  – a 1884 odešel tentokrát do teplé a úrodné oblasti Božic-Českých Křídlovic nedaleko Znojma, kde získal faruK jeho největším počinům patří stavba kláštera „Maria Hilf“ v Božicích.

viz
také:
 
Osobnosti -  Maxmilian Thaddäus Mayer
 • 110 let od narození Herberta Felixe (* 9.7. 1908 Znojmo –  5.5. 1973 Řím, nebo Torekov, Švédsko)
 
 • 150 let od narození Růženy Svobodové  (*10. 7. 1868 Mikulovice  – †1. 1. 1920  Praha)
Viz také: Osobnosti - Růžena Svobodová

 • 115 let od narození Jakuba Trnky  (*18. 7. 1903 Křenovice u Slavkova Znojma – †28. 5. 1965 Znojmo)
Viz také: Osobnosti - Jakub Trnka


srpen
 • 170 let od narození Eduarda Charlemonta  (*2. 8. 1848 Vídeň  – 8. 2. 1906  Vídeň)
EDuard Charlemont (1848-1906)

Syn malíře miniatur a také profesora na znojemské ženijní akademii Matěje Adolfa Charlemonta. Už jako chlapec pomáhal v práci svému otci. Studoval u Engerthse a Makarta, v jehož ateliéru pracoval od roku 1870. Působil v Italii a ve Francii ale také v Liberci. Byl přítelem tamějšího textilního továrníka Heinricha Liebiga. Celá řada jeho obrazů se nachází v Liberecké oblastní  galerii "Lázně".
 • 75 let od narození Jiřího Svobody (*12. 8. 1943 Znojmo)
Jiří Svoboda - 1943

Emeritní učitel dějepisu a češtiny, spisovatel, básník, překladatel, regionální badatel, člen mnoha znojemských spolků.
Jiří Svoboda učil dějepis srdcem, sepsal také řadu znojemských a regionálních pověstí a vzkřísil pověst o Hroznové koze. Upozornil na významné regionální osobnosti, např. továrníka-okurkáře Herberta Felixe, učitele a kněze Johanna Gregora Mendela a jeho působení ve Znojmě, také na pozapomenutý pobyt polských vlastenců v 19. století ve Znojmě a jejich „Polský kámen“ i mnoho dalších.
Přeložil povídky Antona Vrbky, básně Josefa Bergmanna, knihu Charlese Sealsfielda a Adolfa Foyta.
Je členem Okrašlovacího spolku, spolku přátel Hroznové kozy, Mezinárodní společnosti Ch. Sealsfielda a dalších sdružení.
Ze tří manželství má 7 synů.
K jeho 65. narozeninám před 10 léty mu Okrašlovací spolek ve Znojmě udělil Ocenění za dlouholetou literární a překladatelskou činnost.
 • 25 let poutí ze Znojma do Popic, ke kapli Panny Marie Bolestné (14. 8. 1993 Znojmo-Popice)
kaple Panny Marie Bolestné - 1993 kapli Panny Marie Bolestné

barokní socha Panny Marie „Útočiště hříšníků“ od G. A. Heinze

Od srpna 1993 chodí každý měsíc poutníci k obnovené kapli Panny Marie Bolestné nad Popicemi. První taková pouť po r. 1989 se uskutečnila 14. srpna 1993. Poutníci šli část cesty bosí, jako výraz pokání a nesli velký kříž. Obnovenou kapli vysvětil biskup Lobkowitz.
Postupně byla u kaple vyvrtána studna (1995), obnoveno několik chátrajících soch při poutní cestě a na Kraví hoře umístěna v r. 2004 cenná barokní socha Panny Marie „Útočiště hříšníků“ od G. A. Heinze.
To vše se dělo z iniciativy znojemského děkana Mons. Jindřicha Bartoše a „Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského“.
Pouť k 25. výročí se konala 12. 8. 2018. Další pouti budou opět v měsíčních intervalech, vždy v neděli po 13. dni v měsíci.

 • 50 let od přepadení ČSSR pěti státy Varšavské smlouvy  (20. – 21. srpna 1968)


září
 • 110 let od otevření znojemské městské nemocnice – „utajené výročí“ (3. 9. 1908 )
 viz 2008

říjen
 • 80 let od okupace  Znojemska - 8. října 1938
Mnichov_1938 znojmo - okupace 1938

Jaroslavice, Miroslav, Moravský Krumlov, Vranov n. D. a další rozsáhlé části znojemského pohraničí byly, na základě mnichovské dohody, obsazeny armádou Německé třetí říše. Znojmo samotné bylo obsazeno 9.10.1938.

 • 100 let od vzniku ČSR - 28. října 1918
viz Paměť místa
   
listopad
 • 80 let od zničení znojemské synagogy (9. až 10.listopadu 1938)
viz 2008 listopad

 • 45 let od otevření nové nemocnice československo-sovětského přáterlstvéí ve Znojmě ( 10.listopadu 1973)
 • 145 let od narození Stanislava Maráka  (*13. 11. 1873 Příbor  – 5. 10. 1937 Znojmo)
Stanislav Marák - +áýš-+íšý

Pracovník ve školství a kultuře na Znojemsku, redaktor časopisu "Od Horácka k Poddyjí.

prosinec
 • 100 let od připojení Znojemska k Československé republice (16 prosince 1918)
viz Paměť místa


přesné datum není  známo
 
 • zpět na začátek stránky:
 • 2018
Rok 2019

leden

 • 160 let od narození Theodora Charlemonta  (*1. 1. 1859, Znojmo  – 13. 10. 1938, Vídeň)
Theodor Charlemont - 1859-1938

Významný sochař, žák sochaře Caspara von Zumbusche, nositel "Císařovy ceny" (Kaiserpreis) z roku 1902. Autor pomníku gregora Mendela v Brně
 • 100 let od narození Emila Machaina  (*24. 1. 1919, Znojmo  – 13. 11. 1984, Znojmo)
Emil Machain - 1919-1984

Významný znojemský hudebník, člen profesionálního Symfonického a divadelního orchestru (1942-1944), člen Jihomoravského kvarteta (1945-1955), smyčcového a klavírního tria a  dirigent Symfonického orchestru ve Znojmě.  Hudební pedagog, vyučoval hře na housle, ředitel (1959-1980) na Hudební škole ve Znojmě a pedagog na Střední pedagogické škole, kde vyučoval hru na housle a komorní hru (1980-1983.

únor

 • 150 let od úmrtí Anton Hübnera  (*29. 5. nebo 25. 9. 1793, Znojmo nebo Starý Šaldorf – 12. 2. 1869, Starý Šaldorf)
Anton Hübner - Dějiny Znojma

viz Osobnosti: Anton Hübner

březen
 • 70 let od úmrtí Oskara Pafky (7.12.1896, Znojmo - 4.3.1949, Voitsberg)
Oskar Pafka - +1949


Na jeho rodném domě ve Znojmě byla odhalena pamětní deska v květnu 2009. 
Viz článek: „Malíř Oskar Pafka


červen
 • 80 let od úmrtí Antona Vrbky (17.5.1860,Uh.Hradiště – 2.6.1939,Znojmo)
Anton Vrbka - +1939

Viz článek: “Za Antonem Vrbkou„ a některé další v „Paměti místa“.


červenec
 • 210 let bitvy u Znojma (10.a 11.července 1809)
bitva u Znojma - 1809

Viz článek:“Příspěvek k historii bitvy u Znojma 1809“ v „Paměti místa

říjen
 • 110 let od vysvěcení kostela sv.Jakuba v Konicích (3.10.1909)
kostel Konice

Viz recenze:“Sto let farního kostela Konice


 • zpět na začátek roku:  
 • 2019                                                                 
zpátky úvod