malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


V ý z n a m n á   v ý r o č í   Z n o j e m s k a


 V rámci oddílu „Výročí“ by si chtěl Okrašlovací spolek ve Znojmě všímat i významných výročí, která se vztahují k našemu městu a regionu. Jedná se zvláště o výročí historických událostí, různých
osobností, událostí kulturních,  spolkových a dalších.
V textech budou i odkazy na jiné články a  dokumenty. Našim čtenářům již předem děkujeme za podněty, připomínky i  příspěvky (přijímáme i cizojazyčné verze)                                                                        

Rubrika "Výročí" od roku 2018

V roce 2008 jsme započali s naší rubrikou "Výročí", kde uvádíme významná výročí různých osobností Znojemska nebo událostí.
Proto opakující se výročí, po deseti letech, uvádíme nyní jen jako nadpis s možností pomocí odkazu ("viz rok měsíc") navštívení stránky s podrobnostmi,
uvedenými před deseti lety. Návrat do původního roku je  přes odkaz (link) uvedený na konci měsíce (zpět na začátek stránky: rok).

Od roku 2018 tak budeme v této rubrice uvádět jen to, co se zatím do předchozích let nevešlo.

 
Začínáme rokem 2018, dále:  2019,    
2020,
archiv let:  2008 - 2017

Rok 2018

 leden

 • 55 let od úmrtí  pátera Josefa Rudoleckého  (* 20.12.1880 Brno-Tuřany - † 15.1.1963 Znojmo)
Josef Rudolecký

 P. Rudolecký zemřel ve Znojmě, v ulici "U Domoviny" č. 15. Kněz a  národní buditel. Je po něm pojmenovaná jedna z ulic ve Znojmě.
 
Viz také: Osobnosti - Josef Rudolecký
 • 30 let od úmrtí matky Marie Vojtěchy Hasmandové (* 25.3.1914 Huštěnovice - 21.1.1988 Znojmo-Hradiště)
Vojtěcha Hasmandová

Generální představená sester boromejek (t.j. "Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského") zemřela v klášteře na Hradišti u Znojma. Onemocněla zhoubným nádorem na plicích a je pohřbena na řádovém hřbitově na Hradišti.
V roce 1996 byl zahájen proces jejího svatořečení, který stále probíhá.
V roce 2014 uznal papež František její heroické ctnosti a prohlásil ji za "Ctihodnou".
Viz také: Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová


 • 200 let od popravy loupežníka Jana Jiřího Grasela (* 4.4.1790 Nové Sýrovice - 31.1.1818 Vídeň)
Jan Jiří Grasel

31. ledna 1818 byl ve Vídni popraven loupežník Jan Jiří Grasel, literární hrdina řady knih, povídek, pověstí i lidových písní. Loupil také na Znojemsku. Jeho jméno, v rakouské výslovnosti znějící "grázl", zobecnělo v češtině i němčině. Stalo se synonymem pro loupežníka, banditu, darebáka a zločince.

       
únor 
 • 140 let od narození  učitele a archeologa Františka Vildomce  (*6.2.1878, Svatoslav -  3.11. 1975, Boskovštejn)
František Vildomec

Narodil se 6. února 1878 ve Svatoslavi u Tišnova. Po absolvování brněnského učitelského ústavu, přesněji c. k. českého ústavu pro vzdělání učitelů (1897), kde jej pro prehistorii zainteresoval jeden z profesorů – výkonný archeolog-amatér Josef Hladík – nastoupil službu čekatele učitelství na venkovské škole v Hostimi na Moravskobudějovicku. Po dvou letech získal vysvědčení učitelské způsobilosti a od roku 1900 byl ustanoven jako podučitel na přifařené škole v Boskovštejně. S výjimkou let první světové války, kdy zastupoval – sám nevoják – mobilizované učitele na okolních školách, zůstal boskovštejnské škole věrný až do svého penzionování v roce 1930; od roku 1922 byl jejím řídícím učitelem.
V roce 1916 si dal F. Vildomec, tehdy již známý archeolog, postavit na konci Boskovštejna rodinnou vilku. V tomto domě strávil s rodinou – s výjimkou let 1930-1938, kdy žili ve Znojmě – celý svůj dlouhý život.
Prestiž F. Vildomce jakožto badatele-vlastivěda a archeologa byla z počátku vázána na spolupráci s J. Palliardim, po jeho smrti (1922) pak rostla z výsledků jeho samostatné práce.
František Vildomec zemřel v ústraní svého boskovštejnského sídla dne 3. listopadu 1975 ve věku nedožitých 98 let. • 185 let od narození  vědce Juliusa Fejfalíka (*15.2.1833, Znojmo -  30.6.1862, Vídeň)
Julius Fejfalik byl moravský literární historik se specializací na českou středověkou literaturu a národopisec jižní Moravy. Publikoval česky i německy.Po absolvování gymnázia v Brně se vydal na univerzitu ve Vídni, kde studoval obory klasickou filologii, slavistiku a germanistiku.V té době pracoval i v univerzitní knihovně. Po ukončení studií dostal ministerské stipendium pro další vzdělávání na univerzitách v Berlíně a Heidelbergu. Od roku 1861 začal pracovat ve vídeňské dvorní knihovně. Ve stejném roce onemocněl plicní tuberkulózou. Léčil se z ní v Rožnově pod Radhoštěm, kde patrně také sesbíral valašské lidové hry a písně.O rok později, ve věku 29 let, však nemoci podlehl.
Feifalik byl také jedním z badatelů, kteří označovali Rukopis královédvorský za padělek. Své zjištění o rukopisu pak uveřejnil v roce 1860 v knize "Über die Könighofer Handschrift" (O rukopise Královédvorském). Tímto však upadl v nemilost české veřejnosti, až mu nakonec bylo znemožněno publikovat v jediném českém vědeckém periodiku - Časopise Musea království Českého.

 • 140 let od narození Františka Vácslava Peřinky (*26.2.1878  -  †14. 9.1949)
František Vácslav Peřinka (1878 - 1949)

František Vácslav Peřinka byl historik, autor svazků Vlastivědy Moravské (okresy Znojmo, Vranov, Jaroslavice a jiné).
Viz také: Osobnosti -  František Vácslav Peřinka


březen
 • 225 let od narození Karla Postla  (*3.3.1793 Popice u Znojma – 26.5.1864 Solothurn ve Švýcarsku)
Psal pod pseudonymem Charles Sealsfield. Jeho totožnost byla odhalena až po smrti. Ve Znojmě má dvě bysty (na hradě a v parku, kde byla položena 3.3.2013 kytice).

 • 320 let od narození Prokopa Diviše   (*26.3.1698 Hevlíkovice u Žamberka – 21.12.1765 Znojmo-Louka)
Prokop Diviš

 Viz také: Osobnosti - Prokop Diviš


duben         
 • 185 let od narození Václava Vlčka  (*6.4.1833 Výrovice u Znojma – 15.8.1909 Vídeň)
vynálezce Václav Vlček - 1833 - 1909
Václav Vlček byl vynálezcem mechanismu poštovních schránek, žaluzií a jiných technických předmětů. Jeho poštovní schránka typu "WLCZEK" byla vyvinuta kolem roku 1890. Jeho model byl tři roky zkoušen a potom doporučen pro celé Rakousko.          

 květen
 • 45 let od úmrtí Herberta Felixe (* 9.7. 1908 Znojmo –  5.5. 1973 Torekov, Švédsko)


červen
 • 90 let od narození Bedřišky Znojemské (* 2. 6. 1928 Znojmo )
Viz také: Osobnosti - Bedřiška Znojemská


červenec     
 • 140 let od založení Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě.
Jeho stanovy byly schváleny 4.července 1878 - viz 2008 červenec

 • 90 let od úmrtí Maxe Mayera rytíře z Ahrdorffu a Wallersteinu (* 3. 12. 1845 Kroměříž  –  7.7. 1928 Božice u Znojma)
Mayer, Max z Ahrdorffu a Wallersteinu

Po teologických studiích byl 6. června 1868 vysvěcen na kněze. V Římě získal doktorát kanovnického práva a stal se blízkým spolupracovníkem papeže Pia IX. a následně i Lva XIII. V roce 1881 ale onemocněl a vrátil se na Moravu do Černé hory  – a 1884 odešel tentokrát do teplé a úrodné oblasti Božic-Českých Křídlovic nedaleko Znojma, kde získal faruK jeho největším počinům patří stavba kláštera „Maria Hilf“ v Božicích.

viz
také:
 
Osobnosti -  Maxmilian Thaddäus Mayer
 • 110 let od narození Herberta Felixe (* 9.7. 1908 Znojmo –  5.5. 1973 Řím, nebo Torekov, Švédsko)
 
 • 150 let od narození Růženy Svobodové  (*10. 7. 1868 Mikulovice  – †1. 1. 1920  Praha)
Viz také: Osobnosti - Růžena Svobodová

 • 115 let od narození Jakuba Trnky  (*18. 7. 1903 Křenovice u Slavkova Znojma – †28. 5. 1965 Znojmo)
Viz také: Osobnosti - Jakub Trnka


srpen
 • 170 let od narození Eduarda Charlemonta  (*2. 8. 1848 Vídeň  – 8. 2. 1906  Vídeň)
EDuard Charlemont (1848-1906)

Syn malíře miniatur a také profesora na znojemské ženijní akademii Matěje Adolfa Charlemonta. Už jako chlapec pomáhal v práci svému otci. Studoval u Engerthse a Makarta, v jehož ateliéru pracoval od roku 1870. Působil v Italii a ve Francii ale také v Liberci. Byl přítelem tamějšího textilního továrníka Heinricha Liebiga. Celá řada jeho obrazů se nachází v Liberecké oblastní  galerii "Lázně".
 • 75 let od narození Jiřího Svobody (*12. 8. 1943 Znojmo)
Jiří Svoboda - 1943

Emeritní učitel dějepisu a češtiny, spisovatel, básník, překladatel, regionální badatel, člen mnoha znojemských spolků.
Jiří Svoboda učil dějepis srdcem, sepsal také řadu znojemských a regionálních pověstí a vzkřísil pověst o Hroznové koze. Upozornil na významné regionální osobnosti, např. továrníka-okurkáře Herberta Felixe, učitele a kněze Johanna Gregora Mendela a jeho působení ve Znojmě, také na pozapomenutý pobyt polských vlastenců v 19. století ve Znojmě a jejich „Polský kámen“ i mnoho dalších.
Přeložil povídky Antona Vrbky, básně Josefa Bergmanna, knihu Charlese Sealsfielda a Adolfa Foyta.
Je členem Okrašlovacího spolku, spolku přátel Hroznové kozy, Mezinárodní společnosti Ch. Sealsfielda a dalších sdružení.
Ze tří manželství má 7 synů.
K jeho 65. narozeninám před 10 léty mu Okrašlovací spolek ve Znojmě udělil Ocenění za dlouholetou literární a překladatelskou činnost.
 • 25 let poutí ze Znojma do Popic, ke kapli Panny Marie Bolestné (14. 8. 1993 Znojmo-Popice)
kaple Panny Marie Bolestné - 1993 kapli Panny Marie Bolestné

barokní socha Panny Marie „Útočiště hříšníků“ od G. A. Heinze

Od srpna 1993 chodí každý měsíc poutníci k obnovené kapli Panny Marie Bolestné nad Popicemi. První taková pouť po r. 1989 se uskutečnila 14. srpna 1993. Poutníci šli část cesty bosí, jako výraz pokání a nesli velký kříž. Obnovenou kapli vysvětil biskup Lobkowitz.
Postupně byla u kaple vyvrtána studna (1995), obnoveno několik chátrajících soch při poutní cestě a na Kraví hoře umístěna v r. 2004 cenná barokní socha Panny Marie „Útočiště hříšníků“ od G. A. Heinze.
To vše se dělo z iniciativy znojemského děkana Mons. Jindřicha Bartoše a „Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského“.
Pouť k 25. výročí se konala 12. 8. 2018. Další pouti budou opět v měsíčních intervalech, vždy v neděli po 13. dni v měsíci.

 • 50 let od přepadení ČSSR pěti státy Varšavské smlouvy  (20. – 21. srpna 1968)


září
 • 110 let od otevření znojemské městské nemocnice – „utajené výročí“ (3. 9. 1908 )
 viz 2008

říjen
 • 80 let od okupace  Znojemska - 8. října 1938
Mnichov_1938 znojmo - okupace 1938

Jaroslavice, Miroslav, Moravský Krumlov, Vranov n. D. a další rozsáhlé části znojemského pohraničí byly, na základě mnichovské dohody, obsazeny armádou Německé třetí říše. Znojmo samotné bylo obsazeno 9.10.1938.

 • 100 let od vzniku ČSR - 28. října 1918
viz Paměť místa
   
listopad
 • 80 let od zničení znojemské synagogy (9. až 10.listopadu 1938)
viz 2008 listopad

 • 45 let od otevření nové nemocnice československo-sovětského přáterlstvéí ve Znojmě ( 10.listopadu 1973)
 • 145 let od narození Stanislava Maráka  (*13. 11. 1873 Příbor  – 5. 10. 1937 Znojmo)
Stanislav Marák - +áýš-+íšý

Pracovník ve školství a kultuře na Znojemsku, redaktor časopisu "Od Horácka k Poddyjí.

prosinec
 • 100 let od připojení Znojemska k Československé republice (16 prosince 1918)
viz Paměť místa


přesné datum není  známo
 


Rok 2019

leden

 • 160 let od narození Theodora Charlemonta  (*1. 1. 1859, Znojmo  – 13. 10. 1938, Vídeň)
Theodor Charlemont - 1859-1938

Významný sochař, žák sochaře Caspara von Zumbusche, nositel "Císařovy ceny" (Kaiserpreis) z roku 1902. Autor pomníku gregora Mendela v Brně
 • 100 let od narození Emila Machaina  (*24. 1. 1919, Znojmo  – 13. 11. 1984, Znojmo)
Emil Machain - 1919-1984

Významný znojemský hudebník, člen profesionálního Symfonického a divadelního orchestru (1942-1944), člen Jihomoravského kvarteta (1945-1955), smyčcového a klavírního tria a  dirigent Symfonického orchestru ve Znojmě.  Hudební pedagog, vyučoval hře na housle, ředitel (1959-1980) na Hudební škole ve Znojmě a pedagog na Střední pedagogické škole, kde vyučoval hru na housle a komorní hru (1980-1983.

únor

 • 150 let od úmrtí Anton Hübnera  (*29. 5. nebo 25. 9. 1793, Znojmo nebo Starý Šaldorf – 12. 2. 1869, Starý Šaldorf)
Anton Hübner - Dějiny Znojma

viz Osobnosti: Anton Hübner

březen
 • 70 let od úmrtí Oskara Pafky (*7.12.1896, Znojmo - 4.3.1949, Voitsberg)
Oskar Pafka - +1949


Na jeho rodném domě ve Znojmě byla odhalena pamětní deska v květnu 2009. 
Viz článek: „Malíř Oskar Pafka

 • 100 let od založení KČT ve Znojmě ( 31. 3. 1919)
OeTK ČKT KČT
Karel Zobal - KČT Znojmo
Karel Zobal  *)

Po vzniku samostatné ČSR vznikl k 31. 3. 1919 i „Odbor KČST Znojmo“ s 99 členy. Ten volně navázal na práci již dříve existující znojemské sekce ÖTC (Österreichische Touristenklub – Sektion Znaim). Tenkrát u jejího zrodu stál i znojemský „Zalesňovací a okrašlovací spolek“ a sekce byla založena 7. 3. 1883.
Nejznámějším a nejaktivnějším předsedou KČT Znojmo v nové republice se stal od 23. 1. 1921 ředitel měšťanské školy Karel Zobal, který tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1937.
viz také  - Osobnosti Znojemska:  Karel Zobal

*) karikatura od Ondřeje Sekory

 květen
 • 110 let od svatořečení svatého Klementa Maria Hofbauera ( 20.5. 1909, Řím)
Klemens Maria Hofbauer - O. Pafka, 1933
Oskar Pafka 1933

20. května letošního roku si připomeneme 110 let od svatořečení sv. Klementa Maria Hofbauera, který se narodil v česko-německé rodině v Tasovicích,
kde při křtu získal jméno Jan.  Ve Znojmě se učil pekařskému řemeslu v pekárně mistra Dobeše a později v louckém klášteře pracoval jako pekař a navštěvoval klášterní školu zdejších premonstrátů. Dlouhá a složitá cesta ke kněžství a řeholnímu životu a následná horlivá apoštolská činnost ho zavedly do mnoha evropských zemí; působil na území dnešního Česka, Rakouska, Polska, Itálie, Německa a Švýcarska.
Klement Maria Hofbauer byl svatořečen 20. května 1909 papežem Piem X. v Římě. Slavnosti se zúčastnili oba moravští biskupové – arcibiskup olomoucký František Bauer a biskup brněnský Pavel Huyn – a okolo tři sta poutníků z Moravy v čele se zemským hejtmanem hrabětem Ottem Serenyiem.

 • 260 let od úmrtí Jiřího Antonína Heinze (*17.5.1860,Uh.Hradiště – 22.5.1759, Znojmo)
slavného barokního sochaře, který poslední roky svého života strávil jako bratr Klaudius v dominikánském klášteře ve Znojmě.
Zde je také v kryptě kostela pohřben.

viz Osobnosti: Jiří Antonín Heinz

červen
 • 80 let od úmrtí Antona Vrbky (17.5.1860,Uh.Hradiště – 2.6.1939,Znojmo)
Anton Vrbka - +1939

Viz článek: “Za Antonem Vrbkou„ a některé další v „Paměti místa“.

 • 100 let od založení skautingu ve Znojmě - červen 1919, (výstava 9. 10 - 30. 11. 2019, Galerie Domu porozumění)

 • 1. klubovna skautů 1919skauting 1919 - 2019
                                                                                                     červen 1919                                                                 říjen-listopad 2019                                                                               
V Otakarově škole na Václavském náměstí vznikla v červnu 1919 první skautská klubovna. Skautský oddíl zde tehdy založil učitel této školy Bohumil Pipek. V roce 1999 odhalili znojemští skauti na budově této školy pamětní desku.

viz také - Paměť místa:  Na náměstí znovu roste skautská lípa

                                     Skauti slaví stovku i výstavou
červenec
 • 210 let bitvy u Znojma (10.a 11.července 1809)
bitva u Znojma - 1809

Viz článek:“Příspěvek k historii bitvy u Znojma 1809“ v „Paměti místa


srpen
 • 30 let od úmrtí Antonína Františka Stehlíka (*11.3.1921, Hluboké Mašůvky  – 28. 8. 1989, Znojmo)
Antonín František Stehlík - 1921-1989

Začínal jako spolupracovník novin, nejen jako recenzent a pisatel různých článků a glos, ale současně i  jako ilustrátor. V letech 1952-1957 studoval u prof. O. Nejedlého v Praze. Je nositelem několika vyznamenání doma (medaile O. Březiny, M. Švabinského) i v zahraničí. Čestný občan Hlubokých Mašůvek (1981). Těžištěm jeho tvorby je krajinomalba.

Viz Osobnosti: Antonín František Stehlík

září
 • 100 let od založení znojemského českého gymnásia - 1919, (oslava 11. - 12. 10. 2019)

čgz - 1919-2019 čgz - 1919-2019  čgz - 1919-2019

viz také - Osobnosti Znojemska:  Polesný Karel
            -  Paměť místa:
Znojemské gymnásium slavilo 100 let

říjen
 • 110 let od vysvěcení kostela sv.Jakuba v Konicích (3.10.1909)

Viz recenze:“Sto let farního kostela Konice


listopad


 • 100 let od  otevření české hudební školy ve Znojmě ( 1919)
Alexander Walter - hudební nástroje
Autor: znojemský keramik  
Alexander Walter  *)

V listopadu 2019 tomu bude již 100 let, co byl proveden zápis do nově založené české hudební školy ve Znojmě. Datum „listopad 1919“ je proto považovat za počátek českého hudebního školství ve Znojmě v nově vzniklé samostatné republice. Tato škola se po roce provizorního vyučování přestěhovala do budovy dnešního Státního okresního archivu na dnešním Divišově náměstí, kde již v době od roku 1857 až do počátku 1. světové války sídlila „Städtische Musikschule“, jedna z prvních hudebních škol v c.k. monarchii. Od jejího založení až do roku 1902 stál v jejím čele vídeňský rodák, dirigent, skladatel a houslista Heinrich Fiby. Je zajímavé, že v době tzv. I. republiky až do počátku II. Světové války existovala paralelně i německá hudební škola v budově Německého domu (později PDA, hotel Znojmo, sídlo ČS a.s.  a dnes ve vlastnictví města Znojma).
Pokud bychom se chtěli vrátit ještě hlouběji do historie, bylo by třeba si připomenout i církevní hudební školu, která vznikla koncem 17. století v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma a existovala až do zrušení kláštera v rámci tzv. josefinských reforem na sklonku 18. století. Poté se výuka hudby částečně přenesla ke sv. Mikuláši, a do dominikánského kláštera ve Znojmě.
O provozování a výuku světské hudby se již od vlády Marie Terezie starali též tzv. „turnéři“ (borci), kteří v roce 1846 založili městskou kapelu znojemských ostrostřelců.

viz také: Paměť místa

*) Hned za vstupními dveřmi ZUŠ na Roosveltově ulici ve Znojmě je na pravé stěně umístněna jeho plastika hrajících a zpívajících andělů.

 • 30 let od "sametové revoluce" (17. 11. 1989)

oslava 17. 11. 2019

V pátek večer, 17. listopadu 1989, byli  surově zbiti studenti v Praze na Národní třídě. Policejní jednotky je oblíčily a i přes pokřik "Máme holé ruce" byly použity pendreky. To odstartovalo další masové protesty obyvatel a změny, vedoucí k pádu komunistického režimu. Ve Znojmě se události rozjížděly pomalu, ale stávka dne 27. 11. 1989 už dokázala zaplnit celé dolní náměstí. Po 30ti letech proběhlo ve městě několik vzpomínkových akcí, besed, a také Happening na Komenského náměstí, kterého se uúčastnilo asi tisícovka lidí se svíčkami a klíči.

viz také - Paměť místa: Oslavy 30. výročí sametové revoluce

                                    
O sametové revoluci sametové

                                   
Fotografie z listopadoých oslavpřesné datum není  známo • zpět na začátek roku:  
 • 2019


Rok 2020

 leden

 • 100 let od úmrtí Růženy Svobodové (* 10.7.1868 Mikulovice u Znojma  –  1.1.1920 Praha)
Růžena Svobodová - 1868 - 1920

viz osobnost  -  Růžena Svobodová


 • 115 let od narození křesťanského básníka Jana Zahradníčka (17.1.1905, Mastník - 7.10.1960, Vlčatín) 
Jan Zahradníček - 1905 - 1960
viz osobnost: -  Jan Zahradníček

 • 105 let od narození Adolfa Opálky  (*4.1.1915 Rešice u Mor. Krumlova  –  †18.června 1942, Praha)
Adof Opálka - 1915-1942
Účastník atentátu na R. Heydricha, 18. června 1942 po boji na Kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje v  Praze, těžce zraněný požil jed a následně se zastřelil. Narodil se v Rešicích na Moravskokrumlovsku. V roce 1937 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. V r. 1939 uprchl do Polska a dostal se do  Anglie. Po výcviku seskočil ve skupině "OUT Distance"  na území protektorátu (v ní byl i pozdější zrádce Karel Čurda). Spojili se s dalším vysazenými skupinami (na př. Silver A) a 27. května 1942       v 10:35 provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Npor.Opálka akci Antropoid velel, atentát provedli rtm. Josef Gabčík a rtm. Jan Kubiš.
Heydrich zemřel 4. června 1942. 7 Parašutistů se ukrývalo v Resslově ulici. v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Po zradě rtm. Čurdy byli obklíčeni a v kostele kde, kromě Jana Kubiše, všichni zemřeli -  kolem 11 hodiny, 18. června 1942.      
   
 • 100 let od narození Karla Fily  (*20.1.1920 Velké Mezeříčí  –  †1.dubna 2007, Znojmo)
Mudr. Karel Fila
MuDr. Karel Fila, oční lékař ve Znojmě, vlastivědný badatel a filatelista


únor

 • 685 let od svatby Anny Lucemburské ve Znojmě  (*27. března 1323, Kouba (Cham, Bavorsko) – 3. září 1338, Neuberg an der Mürz)
18. 2. 1335 se na znojemském hradě slavila svatba rakouského vévody Oty Habsburského s dcerou českého krále Jana. Při svatbě vznikl požár, při kterém shořela polovina Znojma


březen

 • 200 let od úmrtí Klementa Marii Hofbauera  (* 26.12.1751 Tasovice u Znojma  –  15.3.1820 Vídeň)
Klemnt Maria Hofbauer

Sv. Klement Maria Hofbauer, tasovický rodák, patron měst Vídně a Varšavy, redemptorista.

 • 170 let od narození Huga Charlemonta  (*18. 3. 1850  Jemnice  –  †18. 4. 1939 Vídeň)
Hugo Charlemont 1850 - 1939

Hugo Charlemont se narodil v rodině slavných umělců. Vyrůstal ve Znojmě. Otec malíř miniatur  Matias Adolf Charlemont. Bratr Eduard Charelmont byl rovněž malířem a jeho nejmladší bratr Theodor Charlemont znám jako sochař. Je otcem malířky Lilly Charlemont. V roce 1873 absolvoval Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde byl žákem profesora Eduarda von Lichtenfelse.

 • 80 let od narození Miloslavy Klimtové  (*30. 3. 1940  Znojmo)
Miloslava Klimtová - 1940-2020

Před 80ti lety se narodila Miloslava Klimtová, znojemská sběratelka historických fotografií a pohlednic.
Pracovala jako inspektorka stravovacích provozů mateřských škol. Několik desitiletí sbírá historické fotografie a pohlednice, která pak prezentuje na přednáškách a v tisku. Ochotně spolupracuje také se znojemskými badateli. V roce 2002 vydala knihu "Znojmo - kniha historických pohlednic", je členkou "Znojmomilu"- klubu přátel starého Znojma.


duben


  * 70 let od přepadení znojemských klášterů komunistickou mocí  (14. a 28. 4. 1950  Znojmo a Tasovice)

V nocí 14. 4.1950 byl přepaden klášter dominikánů ve Znojmě a klášter redemptoristů v Tasovicích. 28. 4.1950 byl přepaden klášter Kapucínů ve Znojmě.

viz článek v "Paměti místa"


  * 90 let od úmrtí Roberta Mayra  (* 1.11.1852 Vídeň  – † 27.4.1930 Znojmo)

Významný znojemský zemědělec-podnikatel. Od 1893 zástupce prezidenta „Okresního hospodářského spolku“ a od roku 1901 předseda nově založené „Německo-moravské zemědělské společnosti“. Cestovatel - Balkán, dále předseda Zalesňovacího a okrašlovacího spolku 1905-1921.


květen

 •  35 let od spuštění jaderného reaktoru   (13. 5. 1985  Dukovany)
AE

viz článek v "Paměti místa"červen


    * 150 let od narození Viléma Veleby  (* 8. 6. 1870, Pánov u Velké Bíteše  -  † 23. 2. 1956, Praha)


Vilém Veleba - 1870 - 1956
viz osobnost: -   Vilém Veleba


červenec

 • 800 let od vysvěcení kostela sv. Markéty v Příměticích  (13. 7. 1220, Znojmo-Přímětice)
kostel Přímětice - 800 let
viz článek v "Paměti místa"

 • 200 let od úmrtí Jiřího Prochásky  (* 10.4.1749 Blížkovice  – † 17.7.1820 Vídeň)
viz osobnost: -   Jiří Procháska

září

110 let od narození Otmara Chlupa  (* 17.9. 1910, Brno  -  † 22. 9. 1938, Hnánice)

Otmar Chlup - 1910-1938
viz osobnost: -   Otmar Chlup

 • 120 let od otevření Městského divadla ve Znojmě (29. 9. 1900, Znojmo)
Městské divadlo ve Znojmě - ca. 1900
viz článek v "Paměti místa"

říjen
 • 15 let od nového umístnění "Vrbkova kamene" na Kraví hoře  (28. 10. 2005)
Na výročí vzniku ČSR umístnil O.S. ve Znojmě na Kraví hoře opět pamětní Kámen kustoda Antona Vrbky. Požehnal ho P. Marián, kněz z Louky. Původní Vrbkův kámen rozstříleli vojáci v 50. letech 20. století
 

originální Vrbkův kámen - 1925
originální kámen - 1925 (archiv L. Černošek)
nový Vrbkův kámen - 2005
nový kámen - 2005 (foto: P. Matyasko)

viz také: Anton Vrbka

listopad

 • 200 let od narození Matěje Adolfa Charlemonta  (*23. 11. 1820 Brno  –  †20. 4. 1871 Vídeň)
Mat2j Adolf Charlemont 1820-1871

Malíř miniatur Matias Adolf Charlemont. Působil jako učitel kreslení na Vojeské ženijní akademii ve Znojmě. Otec Eduarda, Huga  a Theodora.


přesné datum není  známo  
 • 350 let od narození Antonia Caldary  (* ??.?. 1670, Benátky  -  † 28. 12. 1736, Vídeň)
Antonio Caldara 1670-1736

Významný barokní skladatel působil v Mantově, Římě a ve Vídni, Tam byl dvorním skladatelem a vicekapelníkem na dvoře Karla VI.  Na počest císařovny Alžběty Kristýny složil operu "La concordia de’ pianeti" (Svornost planet), která měla světovou premiéru v roce 1723 ve Znojmě.
 
 2018
Rok 2021

leden zpět na začátek stránky:  
 
zpátky úvod