malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě


o s l a v y   a   v ý r o č í  

  

Odhalení pamětní desky Johanna Gregora Mendela ve Znojmě, dne 1.11.2010.


Okrašlovací spolek ve Znojmě si dal do svého plánu práce pro rok 2010 také vytvoření dvou pamětních desek zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela.
Ten ve školním roce 1849-1850 učil na znojemském německém gymnasiu aritmetiku a řečtinu a ve Znojmě také jeden rok bydlel.
I když k objevu genetických zákonitostí při křížení hrachoru došlo až v Brně v roce 1865 a k pochopení významu jeho práce až kolem roku 1900 (později byly tyto výsledky jeho prací nazvány Mendelovými genetickými zákony,platnými dodnes), je Znojmo pro Mendela důležité. Dostal se do jiného kulturního prostředí a ověřil si svoje pedagogické schopnosti.Jeho neúspěch při zkouškách na univerzitě ve Vídni mu paradoxně,odklonem od učitelství,otevřel cestu k vědeckému bádání v Brně. Dne 1.listopadu 2010 v 16 hodin se u bývalého německého gymnasia,dnes Obchodní akademie ve Znojmě na ulici Přemyslovců uskutečnila malá slavnost – odhalení pamětní desky na budově této školy. Úvodní slovo pronesl ředitel školy dr.Karel Rivola a s významem J.Gr.Mendela a jeho působením ve Znojmě seznámili přítomné předseda Okrašlovacího spolku dr.Lubomír Černošek a pan Jiří Svoboda. Potěšil i zájem medií a velký počet přítomných hostů.Vlastní odhalení desky provedli ředitel školy dr.Rivola a vedoucí odboru školství a kultury Města Znojma ing.Marie Čejková.

Další desku umístil Okrašlovací spolek na domě,kde Mendel ve Znojmě bydlel,v ulici Horní Česká, dříve číslo 50, po přečíslování domů dnes číslo popisné 42.
Obě desky jsou z mramoru a podle návrhu Okrašlovacího spolku je vytvořil umělecký kameník Dalibor Dolejší.Celá akce byla i fotograficky zdokumentována
a bude zařazena do mezinárodního sborníku o Mendelovi, který vydává brněnské Mendelianum a Moravské zemské muzeum v Brně a také do Sborníku Státního okresního archivu ve Znojmě. Životopisné a další odborné poznámky jsme čerpali z knihy Vítězslava Orla: Gregor Mendel a počátky genetiky (vydala Academia Praha v roce 2003) a z vlastivědných sborníků: Jižní Morava, ročníky 1971 a 1972, články Josefa Sainera: Mendelův pobyt ve Znojmě (vydal Musejní spolek v Brně,svazek 7 a 8). Přispěli jsme i vlastním badatelským úsilím ve Státním okresním archivu ve Znojmě, zejména náš člen Otto Bouda.

Lze říci, že celá akce se velmi vydařila a přispěla k další obnově historické paměti našeho města, k atraktivitě uvedené školy a svým způsobem i k podpoře turistického ruchu v našem regionu.

dr.L.Černošek,listopad 2010.


Zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel

zpátky úvod