malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě


o s l a v y   a   v ý r o č í  

Obnovení Polského kamene v údolí Dyje pod Znojmem

Několik metrů pod hladinou znojemské přehrady již 45 let odpočívá nápis ve skále „Pobyt officerów polskich“. Ten je zde od roku 1831, tedy rovných 180 let. Upadl by asi v zapomění, kdyby na něj před 20ti roky neupozornil znalec místní historie Jiří Svoboda. A letos, kdy „oslavil“ pod vodou své výročí, zrealizovali jeho obnovu členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě. Ve skále poblíž přehrady je nyní jeho replika a na upraveném místě pod ním i panel s vysvětlujícím textem ve čtyřech jazycích (česky, polsky, anglicky a německy).
Nápis byl slavnostně odhalen v sobotu 5.listopadu 2011 i za účasti generální konsulky Polské republiky paní Anny Olszewské, a následně jej požehnal i polský kněz – redemptorista z Tasovic Piotr Nowicki. O celé historii polských důstojníků – emigrantů v létech 1830-1832 ve Znojmě píšeme podrobněji na našem webu v rubrice „Paměť místa“. O akci píše i místní tisk - viz: "Napsali o nás 2011".

 dr.L.Černošek, listopad 2011.


obnovený polský kámen

Další informace na našem webu:  Polský kámen

Fotografie ze slavnostního odhalení najdete v naší fotogalerii


zpátky úvod