malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě


   

   Charles Sealsfield

(*1793 - 1864)


                                                                    Popice 4.10.2014                                                                                       
       
                                                                                                                                                                       


Sealsfieldův den v Popicích


4.října 2014 se v rodném domě, nyní již muzeu spisovatele Charlese Sealsfielda v Popicích konal vzpomínkový den – součást připomínky 150-ti let od literátova úmrtí (3.3.1793 Popice – 26.5.1864 Solothurn ve Švýcarsku). Karel Postl pod smyšleným pseudonymem Ch. Sealsfield žil převážně v USA a psal svá díla anglicky.
Občanské sdružení Popice Charlesa Sealsfielda, o.s., jehož předsedkyní je ing Eva Bogdanová vydalo nyní v českém překladu Jiřího Svobody knihu „Nathan, předák sqatterů – Záhrobní dluh“. Je to významný počin, neboť je to zatím čtvrtá publikace přeložená do češtiny. Úryvek  z této knihy zde Jiří Svoboda sám přečetl. Zkráceně se vzpomínkový den objevil i na obrazovce české televize večer 4.10. 2014 v pořadu ČT-Art.
Oslav se zúčastnili i členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě, kteří se odkazu spisovatele rovněž věnují.
Muzeum v Popicích bylo otevřeno již loni (30.6.2013) a je teď častou zastávkou zejména cyklistů, projíždějících Národním parkem Podyjí. Jeho vznik a rozvoj umožnil zejména finační  příspěvek a zájem pana Haranta, žijícího současně ve Vídni. Pro Sealsfieldův literární význam se otevření muzea zúčastnil i starosta Vídně dr. Michael Häupl, senátor Jiří Čunek a další hosté.  Chybělo jen vedení města  Znojma, jehož částí Popice jsou ....
Za péči  o dílo spisovatele a vytvoření muzea udělil Okrašlovací spolek ve Znojmě dne 21.května  2014 „Ocenění“ celému občamskému sdružení „Popice Charlese Sealsfielda“.


Dr. L. Černošek, říjen 2014


Odkazy na internetové stránky našeho spolku:
zpátky úvod